De Commissie ziet steeds meer situaties waarbij ondernemingen die steun genieten van buitenlandse overheden voor concurrentiestoornissen op de Europese markt zorgen. Ze kunnen makkelijker Europese bedrijven overnemen, ze duiken onder de kostprijs bij openbare aanbestedingen of verstoren investeringsbeslissingen of het prijsbeleid,... De problematiek is meer dan ooit aan de orde nu de coronacrisis tal van Europese ondernemingen dreigt te verzwakken. "De Europese economie is open en sterk verweven met de rest van de wereld. Als we willen dat dit onze kracht blijft, moeten we waakzaam zijn. We moeten de juiste instrumenten hebben om te verzekeren dat buitenlandse subsidies onze markt niet verstoren, net zoals we dat doen met nationale subsidies", verklaarde vicevoorzitter Margrethe Vestager, die bevoegd is voor het concurrentiebeleid. Vestager en haar voorgangers hebben er al decennia over gewaakt dat de lidstaten hun bedrijven geen staatssteun geven die de concurrentieverhoudingen op de Europese eenheidsmarkt verstoren. En Europa kan zich ook beschermen tegen de import van gesubsidieerde goederen uit derde landen. Maar de Commissie heeft momenteel niet de wapens om in te grijpen wanneer ondernemingen met financiële steun van buitenlandse overheden oneerlijk gaan concurreren op de Europese markt. De zoektocht naar de juiste instrumenten wordt "een complexe en delicate aangelegenheid", erkende Vestager, want Europa wil uiteraard een aantrekkelijke bestemming voor investeringen blijven. In het witboek schuift de Commissie een aantal pistes naar voren die het startschot vormen voor een breed publiek debat. Die consultatieronde loopt tot 23 september. In de loop van volgend jaar zou er een wetgevend initiatief volgen. De Commissie suggereert in het witboek onder meer een algemeen instrument voor markttoezicht dat de Commissie of nationale autoriteiten toelaat op te treden wanneer een bedrijf met steun van buitenlandse regeringen de concurrentie verstoort. Er zouden dan herstelmaatregelen geëist kunnen worden, zoals de verkoop van activa of het delen van onderzoeksresultaten met concurrenten. Maar het kan ook dat de autoriteit oordeelt dat de buitenlandse steun een positieve impact heeft en de zaak ongemoeid laat. Daarnaast denkt de Commissie aan een specifiek instrument voor bedrijfsovernames. Boven een bepaalde drempel zouden gesubsidieerde bedrijven eventuele overnames of participaties voorafgaand moeten melden aan de Commissie. Die zou de transactie kunnen verbieden indien de eerlijke concurrentie wordt ondermijnd. Tenslotte neemt de Commissie ook een specifiek instrument waarbij de organiserende autoriteiten gedopeerde bedrijven kan uitsluiten van openbare aanbestedingen. Bij buitenlandse subsidies denken velen onmiddellijk aan Chinese bedrijven, maar de problematiek is veel breder en slaat ook op andere regio's in de wereld. Breton merkte daarbij op dat de nood aan een gelijk speelveld en eerlijke concurrentieverhoudingen overigens ook een centraal thema is in de lopende handelsonderhandelingen met een ander derde land: het Verenigd Koninkrijk. (Belga)

De Commissie ziet steeds meer situaties waarbij ondernemingen die steun genieten van buitenlandse overheden voor concurrentiestoornissen op de Europese markt zorgen. Ze kunnen makkelijker Europese bedrijven overnemen, ze duiken onder de kostprijs bij openbare aanbestedingen of verstoren investeringsbeslissingen of het prijsbeleid,... De problematiek is meer dan ooit aan de orde nu de coronacrisis tal van Europese ondernemingen dreigt te verzwakken. "De Europese economie is open en sterk verweven met de rest van de wereld. Als we willen dat dit onze kracht blijft, moeten we waakzaam zijn. We moeten de juiste instrumenten hebben om te verzekeren dat buitenlandse subsidies onze markt niet verstoren, net zoals we dat doen met nationale subsidies", verklaarde vicevoorzitter Margrethe Vestager, die bevoegd is voor het concurrentiebeleid. Vestager en haar voorgangers hebben er al decennia over gewaakt dat de lidstaten hun bedrijven geen staatssteun geven die de concurrentieverhoudingen op de Europese eenheidsmarkt verstoren. En Europa kan zich ook beschermen tegen de import van gesubsidieerde goederen uit derde landen. Maar de Commissie heeft momenteel niet de wapens om in te grijpen wanneer ondernemingen met financiële steun van buitenlandse overheden oneerlijk gaan concurreren op de Europese markt. De zoektocht naar de juiste instrumenten wordt "een complexe en delicate aangelegenheid", erkende Vestager, want Europa wil uiteraard een aantrekkelijke bestemming voor investeringen blijven. In het witboek schuift de Commissie een aantal pistes naar voren die het startschot vormen voor een breed publiek debat. Die consultatieronde loopt tot 23 september. In de loop van volgend jaar zou er een wetgevend initiatief volgen. De Commissie suggereert in het witboek onder meer een algemeen instrument voor markttoezicht dat de Commissie of nationale autoriteiten toelaat op te treden wanneer een bedrijf met steun van buitenlandse regeringen de concurrentie verstoort. Er zouden dan herstelmaatregelen geëist kunnen worden, zoals de verkoop van activa of het delen van onderzoeksresultaten met concurrenten. Maar het kan ook dat de autoriteit oordeelt dat de buitenlandse steun een positieve impact heeft en de zaak ongemoeid laat. Daarnaast denkt de Commissie aan een specifiek instrument voor bedrijfsovernames. Boven een bepaalde drempel zouden gesubsidieerde bedrijven eventuele overnames of participaties voorafgaand moeten melden aan de Commissie. Die zou de transactie kunnen verbieden indien de eerlijke concurrentie wordt ondermijnd. Tenslotte neemt de Commissie ook een specifiek instrument waarbij de organiserende autoriteiten gedopeerde bedrijven kan uitsluiten van openbare aanbestedingen. Bij buitenlandse subsidies denken velen onmiddellijk aan Chinese bedrijven, maar de problematiek is veel breder en slaat ook op andere regio's in de wereld. Breton merkte daarbij op dat de nood aan een gelijk speelveld en eerlijke concurrentieverhoudingen overigens ook een centraal thema is in de lopende handelsonderhandelingen met een ander derde land: het Verenigd Koninkrijk. (Belga)