"De ervaring van de lidstaten en andere landen die blootgesteld worden aan de pandemie toont dat de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het virus meer dan dertig dagen van kracht moeten blijven om doeltreffend te zijn", zo stelt de Commissie. Op voorstel van de Commissie hadden de Europese staatshoofden en regeringsleiders op 17 maart ingestemd met de opschorting van niet-essentiële reizen naar Europa voor een initiële duur van dertig dagen. Het gaat om nationale maatregelen, maar ze worden Europees gecoördineerd. De maatregel is van kracht in 26 EU-lidstaten, en in Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De maatregel slaat op alle "niet-essentiële reizen naar de Europese Unie". Er zijn dus wel een aantal uitzonderingen voorzien, onder meer voor mensen met een verblijfsvergunning van lange duur, familieleden van EU-burgers, diplomaten, medisch personeel en transporteurs van goederen. (Belga)

"De ervaring van de lidstaten en andere landen die blootgesteld worden aan de pandemie toont dat de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het virus meer dan dertig dagen van kracht moeten blijven om doeltreffend te zijn", zo stelt de Commissie. Op voorstel van de Commissie hadden de Europese staatshoofden en regeringsleiders op 17 maart ingestemd met de opschorting van niet-essentiële reizen naar Europa voor een initiële duur van dertig dagen. Het gaat om nationale maatregelen, maar ze worden Europees gecoördineerd. De maatregel is van kracht in 26 EU-lidstaten, en in Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De maatregel slaat op alle "niet-essentiële reizen naar de Europese Unie". Er zijn dus wel een aantal uitzonderingen voorzien, onder meer voor mensen met een verblijfsvergunning van lange duur, familieleden van EU-burgers, diplomaten, medisch personeel en transporteurs van goederen. (Belga)