In 2011 zette de Europese Unie een kader voor nationale strategieën voor de integratie van de Roma op poten. Sindsdien is er volgens bevoegd eurocommissaris Viviane Reding weliswaar vooruitgang geboekt, "maar slechts in zeer beperkte mate". Volgens de woensdag gepubliceerde evaluatie hebben vele lidstaten mechanismen opgezet om hun inspanningen beter te coördineren en de samenwerking met plaatselijke en regionale overheden te bevorderen. Anderzijds wordt er te weinig samengewerkt met het maatschappelijk middenveld, ontbreekt het vaak aan een goede monitoring en trekken de lidstaten te weinig geld uit voor de uitvoering van de strategie. België, waar zo'n 30.000 Roma leven, krijgt goede punten voor de samenwerking met plaatselijke en regionale overheden, de betrokkenheid van het middenveld. Kritische bedenkingen heeft de Europese Commissie over de strijd tegen discriminatie, de monitoring en de verdeling van financiële middelen. Samen met het voortgangsverslag presenteerde de Commissie ook een aanbeveling aan de lidstaten, waarin ze een pleidooi houdt voor positieve actie om de kloof tussen de Roma en de rest van de bevolking te dichten. De aanbeveling, die unaniem moet goedgekeurd worden door de lidstaten, spitst zich toe op toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. (Belga)

In 2011 zette de Europese Unie een kader voor nationale strategieën voor de integratie van de Roma op poten. Sindsdien is er volgens bevoegd eurocommissaris Viviane Reding weliswaar vooruitgang geboekt, "maar slechts in zeer beperkte mate". Volgens de woensdag gepubliceerde evaluatie hebben vele lidstaten mechanismen opgezet om hun inspanningen beter te coördineren en de samenwerking met plaatselijke en regionale overheden te bevorderen. Anderzijds wordt er te weinig samengewerkt met het maatschappelijk middenveld, ontbreekt het vaak aan een goede monitoring en trekken de lidstaten te weinig geld uit voor de uitvoering van de strategie. België, waar zo'n 30.000 Roma leven, krijgt goede punten voor de samenwerking met plaatselijke en regionale overheden, de betrokkenheid van het middenveld. Kritische bedenkingen heeft de Europese Commissie over de strijd tegen discriminatie, de monitoring en de verdeling van financiële middelen. Samen met het voortgangsverslag presenteerde de Commissie ook een aanbeveling aan de lidstaten, waarin ze een pleidooi houdt voor positieve actie om de kloof tussen de Roma en de rest van de bevolking te dichten. De aanbeveling, die unaniem moet goedgekeurd worden door de lidstaten, spitst zich toe op toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. (Belga)