In haar rapport van 2018 had de Commissie de Belgische regeringen aangemaand om het gunstige economische klimaat aan te grijpen om een aantal belangrijke hervormingen door te voeren. Er is op bepaalde domeinen ook wat vooruitgang geboekt, zo analyseert de Commissie twaalf maanden later, maar het momentum moet aangehouden worden en daar wringt het schoentje. "De huidige politieke situatie, met een regering in lopende zaken op federaal niveau, dreigt deze hervormingen te vertragen", stelt de Commissie vast. Want sinds de val van de regering-Michel mag de politieke situatie dan wel veranderd zijn, de sociaaleconomische uitdagingen zijn dezelfde gebleven. De openbare financiën bijvoorbeeld blijven een zorgenkind. Het begrotingstekort en de staatsschuld zijn wel gedaald, maar België had de gunstige economische omstandigheden kunnen aanwenden om structureel meer orde op zaken te zetten. Een stijgende rente of een economische terugval dreigt de schuld al snel terug de hoogte in te stuwen, waarschuwt het rapport. Ook de vergrijzing weegt in België meer dan in vele andere Europese lidstaten op de toekomst van de openbare financiën. De kosten voor pensioenen, gezondheidszorg en langdurige zorg zouden tegen 2040 met 3,5 procent van het bruto binnenlands product stijgen, en tegen 2070 met 5 procent. Bepaalde factoren kunnen hier ook een rol spelen. Minder migratie bijvoorbeeld zou de uitgaven voor pensioenen de komende decennia nog verder doen aanzwellen, stipt de Commissie aan. De Commissie beveelt aan om te besparen op de hoge overheidsuitgaven, en ze efficiënter te besteden, ook al om meer middelen vrij te maken voor dringende openbare investeringen. In onderwijs, kinderopvang, de digitalisering van openbare diensten en justitie, de renovatie van gebouwen, de wegen en het spoornet bijvoorbeeld, maar ook, in het licht van de geplande kernuitstap in 2025, in elektriciteitsproductie, opslagcapaciteit en energienetwerken. Naast investeren moet België volgens de Commissie ook de productiviteit opkrikken om het economisch groeipotentieel te versterken. Innovatie is te geconcentreerd in een aantal sectoren (bio en farma) en er zijn volgens de Commissie te veel obstakels voor concurrentie en investeringen in de retailsector en in sterk gereguleerde sectoren als accounting en vastgoed. Ook de zware administratieve rompslomp en het complexe wetgevende en fiscale kader wegen op het ondernemersklimaat. Een evergreen in het jaarlijkse rapport is de Europese kritiek op de bedrijfswagens. Die zijn er samen met onder meer de lage milieubelasting, het grotendeels gratis gebruik van de autowegen en de lage kwaliteit van de spoordiensten mee verantwoordelijk voor dat Belgen te weinig prikkels en alternatieven aangereikt krijgen om de auto aan de kant te zetten. Zo blijft ons land met één van de meest dichtgeslibde wegennetten van Europa kampen. Eveneens een terugkerend punt van aandacht: de arbeidsmarkt. Want hoewel de werkloosheid haar laagste peil in deze eeuw heeft bereikt, is de participatie van laaggeschoolden, ouderen en mensen met een migratieachtergrond nog steeds laag. Dat er tegelijkertijd veel sectoren met openstaande vacatures kampen, wijst erop dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd moeten worden. Zo studeert maar één op de vijf studenten in het hoger onderwijs af met een diploma in technologie, wetenschappen, ingenieurswetenschappen en wiskunde. Ook de andere lidstaten kregen woensdag een lijvige analyse van de Commissie mee. Ze vormen de basis voor discussies met de regeringen over de hervormingsprogramma's die ze in april moeten indienen. In het late voorjaar, na de federale, regionale én Europese verkiezingen van 26 mei, formuleert de Commissie dan haar sociaaleconomische aanbevelingen per land. Ze houdt dan ook opnieuw de budgettaire situatie van de lidstaten tegen het licht. Onder meer voor Italië wordt dat weer bang afwachten. De Commissie lanceerde woensdag alweer een dwingende oproep aan de regering van de uiterst rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging om de openbare financiën te saneren. De "sense of urgency" is volgens de Commissie alleen maar groter geworden nu de economische vooruitzichten in het land aanzienlijk lijken te verslechteren. (Belga)

In haar rapport van 2018 had de Commissie de Belgische regeringen aangemaand om het gunstige economische klimaat aan te grijpen om een aantal belangrijke hervormingen door te voeren. Er is op bepaalde domeinen ook wat vooruitgang geboekt, zo analyseert de Commissie twaalf maanden later, maar het momentum moet aangehouden worden en daar wringt het schoentje. "De huidige politieke situatie, met een regering in lopende zaken op federaal niveau, dreigt deze hervormingen te vertragen", stelt de Commissie vast. Want sinds de val van de regering-Michel mag de politieke situatie dan wel veranderd zijn, de sociaaleconomische uitdagingen zijn dezelfde gebleven. De openbare financiën bijvoorbeeld blijven een zorgenkind. Het begrotingstekort en de staatsschuld zijn wel gedaald, maar België had de gunstige economische omstandigheden kunnen aanwenden om structureel meer orde op zaken te zetten. Een stijgende rente of een economische terugval dreigt de schuld al snel terug de hoogte in te stuwen, waarschuwt het rapport. Ook de vergrijzing weegt in België meer dan in vele andere Europese lidstaten op de toekomst van de openbare financiën. De kosten voor pensioenen, gezondheidszorg en langdurige zorg zouden tegen 2040 met 3,5 procent van het bruto binnenlands product stijgen, en tegen 2070 met 5 procent. Bepaalde factoren kunnen hier ook een rol spelen. Minder migratie bijvoorbeeld zou de uitgaven voor pensioenen de komende decennia nog verder doen aanzwellen, stipt de Commissie aan. De Commissie beveelt aan om te besparen op de hoge overheidsuitgaven, en ze efficiënter te besteden, ook al om meer middelen vrij te maken voor dringende openbare investeringen. In onderwijs, kinderopvang, de digitalisering van openbare diensten en justitie, de renovatie van gebouwen, de wegen en het spoornet bijvoorbeeld, maar ook, in het licht van de geplande kernuitstap in 2025, in elektriciteitsproductie, opslagcapaciteit en energienetwerken. Naast investeren moet België volgens de Commissie ook de productiviteit opkrikken om het economisch groeipotentieel te versterken. Innovatie is te geconcentreerd in een aantal sectoren (bio en farma) en er zijn volgens de Commissie te veel obstakels voor concurrentie en investeringen in de retailsector en in sterk gereguleerde sectoren als accounting en vastgoed. Ook de zware administratieve rompslomp en het complexe wetgevende en fiscale kader wegen op het ondernemersklimaat. Een evergreen in het jaarlijkse rapport is de Europese kritiek op de bedrijfswagens. Die zijn er samen met onder meer de lage milieubelasting, het grotendeels gratis gebruik van de autowegen en de lage kwaliteit van de spoordiensten mee verantwoordelijk voor dat Belgen te weinig prikkels en alternatieven aangereikt krijgen om de auto aan de kant te zetten. Zo blijft ons land met één van de meest dichtgeslibde wegennetten van Europa kampen. Eveneens een terugkerend punt van aandacht: de arbeidsmarkt. Want hoewel de werkloosheid haar laagste peil in deze eeuw heeft bereikt, is de participatie van laaggeschoolden, ouderen en mensen met een migratieachtergrond nog steeds laag. Dat er tegelijkertijd veel sectoren met openstaande vacatures kampen, wijst erop dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd moeten worden. Zo studeert maar één op de vijf studenten in het hoger onderwijs af met een diploma in technologie, wetenschappen, ingenieurswetenschappen en wiskunde. Ook de andere lidstaten kregen woensdag een lijvige analyse van de Commissie mee. Ze vormen de basis voor discussies met de regeringen over de hervormingsprogramma's die ze in april moeten indienen. In het late voorjaar, na de federale, regionale én Europese verkiezingen van 26 mei, formuleert de Commissie dan haar sociaaleconomische aanbevelingen per land. Ze houdt dan ook opnieuw de budgettaire situatie van de lidstaten tegen het licht. Onder meer voor Italië wordt dat weer bang afwachten. De Commissie lanceerde woensdag alweer een dwingende oproep aan de regering van de uiterst rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging om de openbare financiën te saneren. De "sense of urgency" is volgens de Commissie alleen maar groter geworden nu de economische vooruitzichten in het land aanzienlijk lijken te verslechteren. (Belga)