Om aan te duiden hoe energiezuinuig een huishoudtoestel is, wordt momenteel gebruik gemaakt van aanduidingen die kunnen variëren van A+++ tot G. Maar dat systeem leidt tot verwarring bij heel wat consumenten. Zo is het voor velen bijvoorbeeld niet duidelijk dat het verschil tussen de categorieën A en A+ even groot is als dat tussen A en B. De huidige classificatie dateert namelijk nog van het begin van de jaren negentig. Maar omdat de toestellen sindsdien alleen maar energiezuiniger zijn geworden, moesten later nog A+++, A++ en A+ als subcategorieën worden ingevoerd. Het akkoord bepaalt nu dat de A- tot G-schaal opnieuw op nul wordt gezet. De 28 lidstaten en de Europarlementsleden zullen wel nog moeten instemmen met de tekst. (Belga)

Om aan te duiden hoe energiezuinuig een huishoudtoestel is, wordt momenteel gebruik gemaakt van aanduidingen die kunnen variëren van A+++ tot G. Maar dat systeem leidt tot verwarring bij heel wat consumenten. Zo is het voor velen bijvoorbeeld niet duidelijk dat het verschil tussen de categorieën A en A+ even groot is als dat tussen A en B. De huidige classificatie dateert namelijk nog van het begin van de jaren negentig. Maar omdat de toestellen sindsdien alleen maar energiezuiniger zijn geworden, moesten later nog A+++, A++ en A+ als subcategorieën worden ingevoerd. Het akkoord bepaalt nu dat de A- tot G-schaal opnieuw op nul wordt gezet. De 28 lidstaten en de Europarlementsleden zullen wel nog moeten instemmen met de tekst. (Belga)