Een vorig jaar in werking getreden Nederlandse wet geeft 65-plussers recht op een zogenaamde koopkrachttegemoetkoming van 33,65 euro per maand. Ze moeten daarvoor wel aantonen dat minstens 90 procent van hun inkomen aan de Nederlandse inkomstenbelasting is onderworpen, wat er op neerkomt dat enkel mensen die in Nederland wonen aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming. Dat is volgens de Commissie in strijd met het Europees recht, dat stelt dat de woonplaats van een gepensioneerde niet als voorwaarde mag gelden bij het recht op een ouderdomsuitkering. Mensen moeten na hun pensionering in een andere lidstaat kunnen gaan wonen zonder hun pensioen te verliezen. De Commissie geeft Nederland twee maanden tijd om te reageren. Blijft Den Haag in gebreke, dan kan de zaak bij het Hof van Justitie belanden. Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA) reageert alvast tevreden. "Naar schatting 282.000 mensen die recht hebben op een Nederlands pensioen maar niet in Nederland wonen, liepen door de nieuwe wet ruim 400 euro per jaar mis. Onder hen ongeveer 57.000 gepensioneerden uit ons land", licht Brepoels toe. (RBR)

Een vorig jaar in werking getreden Nederlandse wet geeft 65-plussers recht op een zogenaamde koopkrachttegemoetkoming van 33,65 euro per maand. Ze moeten daarvoor wel aantonen dat minstens 90 procent van hun inkomen aan de Nederlandse inkomstenbelasting is onderworpen, wat er op neerkomt dat enkel mensen die in Nederland wonen aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming. Dat is volgens de Commissie in strijd met het Europees recht, dat stelt dat de woonplaats van een gepensioneerde niet als voorwaarde mag gelden bij het recht op een ouderdomsuitkering. Mensen moeten na hun pensionering in een andere lidstaat kunnen gaan wonen zonder hun pensioen te verliezen. De Commissie geeft Nederland twee maanden tijd om te reageren. Blijft Den Haag in gebreke, dan kan de zaak bij het Hof van Justitie belanden. Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA) reageert alvast tevreden. "Naar schatting 282.000 mensen die recht hebben op een Nederlands pensioen maar niet in Nederland wonen, liepen door de nieuwe wet ruim 400 euro per jaar mis. Onder hen ongeveer 57.000 gepensioneerden uit ons land", licht Brepoels toe. (RBR)