Link2innovate mikt op starters in de technologiesector. "Beginners in deze branche zijn onervaren in netwerken en hebben onvoldoende middelen ter beschikking", zegt Erik Gerits, gedeputeerde van Economie in Limburg. "Link2innovate moedigt daarom samenwerking aan tussen technostarters en gevestigde waarden, aan weerszijden van de grens." Er wordt ook ingezet op het stimuleren van spin-offs aan de universiteiten. Er is voor dit project zo'n 2 miljoen euro in kas. Zo'n 10,5 miljoen euro is er voor bedrijven die onderzoek en innovatie doen in de zorgsector. Het project CrossCare moet in de grensregio knappe ideeën stimuleren, bijsturen en versnellen die ouderen langer zelfstandig kunnen laten wonen. Een aantal "proeftuinen" in deze sector slaan hiervoor de handen in elkaar. In Belgisch Limburg wordt het project getrokken door CareVille, de zorgproeftuin van LifeTechValley die verbonden is aan de UHasselt. CrossCare zal 7 projectoproepen lanceren en mikt op ondersteuning van circa 40 trajecten van ondernemingen. "CrossCare beoogt de ontwikkeling én de effectieve implementatie van zorginnovaties in de praktijk", aldus nog Gerits. "Omdat innovatieprojecten zullen worden geselecteerd op hun haalbaarheid en valorisatiepotentieel, is de kans groter dat deze innovaties ook effectief door de zorgsector zullen worden opgenomen." Concreet kan er voor 6,5 miljoen euro aan projecten ingediend worden door KMO's en grote bedrijven. KMO's krijgen 50 pct steun van Interreg, grote bedrijven 40 pct. (Belga)

Link2innovate mikt op starters in de technologiesector. "Beginners in deze branche zijn onervaren in netwerken en hebben onvoldoende middelen ter beschikking", zegt Erik Gerits, gedeputeerde van Economie in Limburg. "Link2innovate moedigt daarom samenwerking aan tussen technostarters en gevestigde waarden, aan weerszijden van de grens." Er wordt ook ingezet op het stimuleren van spin-offs aan de universiteiten. Er is voor dit project zo'n 2 miljoen euro in kas. Zo'n 10,5 miljoen euro is er voor bedrijven die onderzoek en innovatie doen in de zorgsector. Het project CrossCare moet in de grensregio knappe ideeën stimuleren, bijsturen en versnellen die ouderen langer zelfstandig kunnen laten wonen. Een aantal "proeftuinen" in deze sector slaan hiervoor de handen in elkaar. In Belgisch Limburg wordt het project getrokken door CareVille, de zorgproeftuin van LifeTechValley die verbonden is aan de UHasselt. CrossCare zal 7 projectoproepen lanceren en mikt op ondersteuning van circa 40 trajecten van ondernemingen. "CrossCare beoogt de ontwikkeling én de effectieve implementatie van zorginnovaties in de praktijk", aldus nog Gerits. "Omdat innovatieprojecten zullen worden geselecteerd op hun haalbaarheid en valorisatiepotentieel, is de kans groter dat deze innovaties ook effectief door de zorgsector zullen worden opgenomen." Concreet kan er voor 6,5 miljoen euro aan projecten ingediend worden door KMO's en grote bedrijven. KMO's krijgen 50 pct steun van Interreg, grote bedrijven 40 pct. (Belga)