De Europese Commissie heeft België een stevige tik op de vingers gegeven omdat het begrotingstekort dreigt op te lopen. Tegen midden december moet ons land maatregelen nemen, zo heeft eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn gewaarschuwd.

Tegen België loopt net als tegen vele andere lidstaten nog steeds een procedure wegens een buitensporig begrotingstekort, maar ons land is volgens Rehn "één van de lidstaten die hun buitensporig tekort niet op permanente en duurzame wijze lijken te corrigeren tegen de vooropgestelde deadline".

België moet van Europa tegen 2012 het tekort opnieuw onder de drempel van drie procent brengen, maar bij ontstentenis van een regering en begroting dreigt het tekort volgens nieuwe Europese prognoses op te lopen tot 4,6 procent. Voor 2013 voorziet de Commissie bij ongewijzigd beleid een gat van 4,5 procent. De Belgische staatsschuld zou dat jaar opnieuw boven de drempel van 100 procent uitkomen.

Rehn: 'Liefst volledige begroting voor 2012'

Rehn, die eerder deze week al een waarschuwing lanceerde aan de ontslagnemende minister van Financiën Didier Reynders (MR) en de vicepremier ook nog zijn standpunt per brief zal toelichten, verwacht naar eigen zeggen tegen midden december "overtuigend bewijs van voldoende permanente budgettaire maatregelen, en liefst een volledige begroting voor 2012".

De liberale eurocommissaris beklemtoonde het belang van de zes aanbevelingen die de Commissie in juni aan België had gericht. "Men zou kunnen verwachten dat die volledig weerspiegeld worden in de komende beslissingen en de begroting voor 2012", zei hij.

Nieuwe sancties

De aanbevelingen sturen aan op een hervorming van het systeem van loonindexering, de structurele afbouw van het begrotingstekort, een koppeling van de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting, de aanpak van structurele zwakheden in de financiële sector, een verlaging van de werkloosheidsuitkeringen met de tijd en het aanzwengelen van de concurrentie in een aantal sectoren.

Rehn herinnerde er ook aan dat het versterkte Europese toezicht op de begroting en het sociaaleconomisch beleid, zoals onlangs goedgekeurd in de zes wetgevende voorstellen van de zogenaamde sixpack, binnenkort van kracht wordt. Dan kunnen volgens hem nieuwe aanbevelingen en sancties volgen.

Ook Malta, Polen, Cyprus en Hongarije op vingers getikt

Naast België kregen ook Malta, Cyprus, Polen en Hongarije donderdag een gelijkaardige waarschuwing van Rehn. Zij zijn evenmin op koers om het tekort tegen de opgelegde deadline van 2012 onder de drempel van drie procent te brengen. Andere landen, zoals Frankrijk en Spanje, is meer tijd gegund. Het gemiddelde tekort in de hele eurozone zou tegen 2013 wel opnieuw drie procent bedragen.

De Europese waarschuwing over de Belgische openbare financiën komt op een moment dat de economie in Europa dreigt stil te vallen. Volgens de najaarsprognoses die Rehn uit de doeken deed, dreigt de groei in de eurozone stil te vallen en loert een nieuwe recessie om de hoek. De economische groei van de eurozone zou volgend jaar niet meer dan 0,5 procent bedragen en in 2013 slechts 1,3 procent.

Belgische groei van 0,9 procent in 2012

België scoort inzake groeicijfers nog relatief goed in vergelijking met de overige eurolanden. De Commissie raamt de groei voor volgend jaar op 0,9 procent, nadat de Hoge Raad van Financiën vorige week de groeiverwachting terugschroefde van 1,6 naar 0,8 procent. Ook de Duitse economie, de gangmaker van de eurozone, zou volgend jaar niet meer dan 0,8 procent groeien.

Toch is er ook op dit vlak reden tot zorg in België, zo meent de Commissie. Ze wijst erop dat het door de export aangevuurde herstel momentum verliest, dat de daling van het vertrouwen van consumenten en bedrijven de private consumptie en investeringen aantasten en dat België concurrentiekracht verliest.

De Belgische arbeidsmarkt, zo stelt de Commissie, hield tot dusver goed stand in deze crisistijd, maar ook hier zijn volgens Europa een aantal trends merkbaar die op een verzwakking duiden. Voor volgend jaar voorziet de Commissie voor België een werkloosheidsgraad van 10,1 procent (tegen 10 procent dit jaar). (Belga/SD)

De Europese Commissie heeft België een stevige tik op de vingers gegeven omdat het begrotingstekort dreigt op te lopen. Tegen midden december moet ons land maatregelen nemen, zo heeft eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn gewaarschuwd.Tegen België loopt net als tegen vele andere lidstaten nog steeds een procedure wegens een buitensporig begrotingstekort, maar ons land is volgens Rehn "één van de lidstaten die hun buitensporig tekort niet op permanente en duurzame wijze lijken te corrigeren tegen de vooropgestelde deadline".België moet van Europa tegen 2012 het tekort opnieuw onder de drempel van drie procent brengen, maar bij ontstentenis van een regering en begroting dreigt het tekort volgens nieuwe Europese prognoses op te lopen tot 4,6 procent. Voor 2013 voorziet de Commissie bij ongewijzigd beleid een gat van 4,5 procent. De Belgische staatsschuld zou dat jaar opnieuw boven de drempel van 100 procent uitkomen.Rehn: 'Liefst volledige begroting voor 2012'Rehn, die eerder deze week al een waarschuwing lanceerde aan de ontslagnemende minister van Financiën Didier Reynders (MR) en de vicepremier ook nog zijn standpunt per brief zal toelichten, verwacht naar eigen zeggen tegen midden december "overtuigend bewijs van voldoende permanente budgettaire maatregelen, en liefst een volledige begroting voor 2012".De liberale eurocommissaris beklemtoonde het belang van de zes aanbevelingen die de Commissie in juni aan België had gericht. "Men zou kunnen verwachten dat die volledig weerspiegeld worden in de komende beslissingen en de begroting voor 2012", zei hij. Nieuwe sanctiesDe aanbevelingen sturen aan op een hervorming van het systeem van loonindexering, de structurele afbouw van het begrotingstekort, een koppeling van de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting, de aanpak van structurele zwakheden in de financiële sector, een verlaging van de werkloosheidsuitkeringen met de tijd en het aanzwengelen van de concurrentie in een aantal sectoren.Rehn herinnerde er ook aan dat het versterkte Europese toezicht op de begroting en het sociaaleconomisch beleid, zoals onlangs goedgekeurd in de zes wetgevende voorstellen van de zogenaamde sixpack, binnenkort van kracht wordt. Dan kunnen volgens hem nieuwe aanbevelingen en sancties volgen.Ook Malta, Polen, Cyprus en Hongarije op vingers getiktNaast België kregen ook Malta, Cyprus, Polen en Hongarije donderdag een gelijkaardige waarschuwing van Rehn. Zij zijn evenmin op koers om het tekort tegen de opgelegde deadline van 2012 onder de drempel van drie procent te brengen. Andere landen, zoals Frankrijk en Spanje, is meer tijd gegund. Het gemiddelde tekort in de hele eurozone zou tegen 2013 wel opnieuw drie procent bedragen.De Europese waarschuwing over de Belgische openbare financiën komt op een moment dat de economie in Europa dreigt stil te vallen. Volgens de najaarsprognoses die Rehn uit de doeken deed, dreigt de groei in de eurozone stil te vallen en loert een nieuwe recessie om de hoek. De economische groei van de eurozone zou volgend jaar niet meer dan 0,5 procent bedragen en in 2013 slechts 1,3 procent. Belgische groei van 0,9 procent in 2012België scoort inzake groeicijfers nog relatief goed in vergelijking met de overige eurolanden. De Commissie raamt de groei voor volgend jaar op 0,9 procent, nadat de Hoge Raad van Financiën vorige week de groeiverwachting terugschroefde van 1,6 naar 0,8 procent. Ook de Duitse economie, de gangmaker van de eurozone, zou volgend jaar niet meer dan 0,8 procent groeien.Toch is er ook op dit vlak reden tot zorg in België, zo meent de Commissie. Ze wijst erop dat het door de export aangevuurde herstel momentum verliest, dat de daling van het vertrouwen van consumenten en bedrijven de private consumptie en investeringen aantasten en dat België concurrentiekracht verliest. De Belgische arbeidsmarkt, zo stelt de Commissie, hield tot dusver goed stand in deze crisistijd, maar ook hier zijn volgens Europa een aantal trends merkbaar die op een verzwakking duiden. Voor volgend jaar voorziet de Commissie voor België een werkloosheidsgraad van 10,1 procent (tegen 10 procent dit jaar). (Belga/SD)