Meer dan een derde van de asielzoekers (441.800) wendde zich tot Duitsland. Daarna volgen Hongarije (174.400), Zweden (156.100), Oostenrijk (85.500), Italië (83.200) en Frankrijk (70.600). Ook in verhouding tot het eigen bevolkingsaantal ontvingen deze lidstaten de meeste aanvragen. Dan staat Hongarije bovenaan, gevolgd door Zweden, Oostenrijk, Finland en Duitsland. België verwerkte vorig jaar 38.990 eerste aanvragen. Zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de eigen bevolking komt ons land daarmee op de negende plaats. België behoort wel tot het kransje landen waar de asielaanvragen vorig jaar het meest stegen (178 procent) in vergelijking met 2014. Enkel in Finland (822 procent), Hongarije (323 procent) en Oostenrijk (233 procent) was de toename nog groter. Bijna één op drie asielzoekers komt uit Syrië. De Syriërs waren goed voor 362.800 aanvragen, waarvan bijna de helft in Duitsland werden gedaan. Het aantal aanvragen van Afghanen en Irakezen steeg echter beduidend meer. Het aantal Syrische aanvragen verdubbelde, terwijl het aantal Afghaanse (178.230) verviervoudigde en het aantal Irakese (121.500) zeven keer hoger lag dan in 2014. De drie nationaliteiten waren samen goed voor ongeveer 55 procent van het totale aantal aanvragen. (Belga)

Meer dan een derde van de asielzoekers (441.800) wendde zich tot Duitsland. Daarna volgen Hongarije (174.400), Zweden (156.100), Oostenrijk (85.500), Italië (83.200) en Frankrijk (70.600). Ook in verhouding tot het eigen bevolkingsaantal ontvingen deze lidstaten de meeste aanvragen. Dan staat Hongarije bovenaan, gevolgd door Zweden, Oostenrijk, Finland en Duitsland. België verwerkte vorig jaar 38.990 eerste aanvragen. Zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de eigen bevolking komt ons land daarmee op de negende plaats. België behoort wel tot het kransje landen waar de asielaanvragen vorig jaar het meest stegen (178 procent) in vergelijking met 2014. Enkel in Finland (822 procent), Hongarije (323 procent) en Oostenrijk (233 procent) was de toename nog groter. Bijna één op drie asielzoekers komt uit Syrië. De Syriërs waren goed voor 362.800 aanvragen, waarvan bijna de helft in Duitsland werden gedaan. Het aantal aanvragen van Afghanen en Irakezen steeg echter beduidend meer. Het aantal Syrische aanvragen verdubbelde, terwijl het aantal Afghaanse (178.230) verviervoudigde en het aantal Irakese (121.500) zeven keer hoger lag dan in 2014. De drie nationaliteiten waren samen goed voor ongeveer 55 procent van het totale aantal aanvragen. (Belga)