Volgens het rapport werden van 2008 tot en met 2010 ruim 23.600 mensen in de Europese Unie het slachtoffer van mensenhandel. Het aantal slachtoffers nam in die tijdspanne met 18 procent toe, terwijl het aantal veroordelingen in diezelfde periode met 13 procent daalde. Vrouwen en kinderen vertegenwoordigen respectievelijk 68 en 15 procent van de slachtoffers. Seksuele exploitatie (62 procent) is de belangrijkste drijfveer van mensenhandel, gevolgd door gedwongen arbeid met een kwart van het totale aantal slachtoffers. Zestig procent van de slachtoffers komt overigens uit Europa, in het bijzonder uit Bulgarije en Roemenië. De Europese wetgevers bereikten twee jaar geleden een akkoord over een richtlijn die mensenhandel beter moet aanpakken, maar slechts zes van de 27 lidstaten (Finland, Hongarije, Letland, Polen, Tsjechië en Zweden) hebben die wetgeving reeds volledig in hun nationale wetgeving omgezet. België heeft de richtlijn volgens de Commissie gedeeltelijk omgezet. De deadline verstreek eerder deze maand. Als gevolg van de richtlijn moeten alle lidstaten maximumstraffen van minstens vijf jaar celstraf voorzien. Bij verzwarende omstandigheden, zoals handel in kinderen, bendevorming of het gebruik van ernstig geweld, moet de strafmaat oplopen tot tien jaar. De richtlijn hanteert ook een brede definitie van wat onder mensenhandel kan worden verstaan. De tekst biedt lidstaten voorts ruime mogelijkheden om misdrijven te vervolgen die in het buitenland zijn gepleegd. Ook zijn tal van maatregelen voorzien om slachtoffers bij te staan, zoals kosteloze rechtsbijstand en getuigenbescherming. (Belga)

Volgens het rapport werden van 2008 tot en met 2010 ruim 23.600 mensen in de Europese Unie het slachtoffer van mensenhandel. Het aantal slachtoffers nam in die tijdspanne met 18 procent toe, terwijl het aantal veroordelingen in diezelfde periode met 13 procent daalde. Vrouwen en kinderen vertegenwoordigen respectievelijk 68 en 15 procent van de slachtoffers. Seksuele exploitatie (62 procent) is de belangrijkste drijfveer van mensenhandel, gevolgd door gedwongen arbeid met een kwart van het totale aantal slachtoffers. Zestig procent van de slachtoffers komt overigens uit Europa, in het bijzonder uit Bulgarije en Roemenië. De Europese wetgevers bereikten twee jaar geleden een akkoord over een richtlijn die mensenhandel beter moet aanpakken, maar slechts zes van de 27 lidstaten (Finland, Hongarije, Letland, Polen, Tsjechië en Zweden) hebben die wetgeving reeds volledig in hun nationale wetgeving omgezet. België heeft de richtlijn volgens de Commissie gedeeltelijk omgezet. De deadline verstreek eerder deze maand. Als gevolg van de richtlijn moeten alle lidstaten maximumstraffen van minstens vijf jaar celstraf voorzien. Bij verzwarende omstandigheden, zoals handel in kinderen, bendevorming of het gebruik van ernstig geweld, moet de strafmaat oplopen tot tien jaar. De richtlijn hanteert ook een brede definitie van wat onder mensenhandel kan worden verstaan. De tekst biedt lidstaten voorts ruime mogelijkheden om misdrijven te vervolgen die in het buitenland zijn gepleegd. Ook zijn tal van maatregelen voorzien om slachtoffers bij te staan, zoals kosteloze rechtsbijstand en getuigenbescherming. (Belga)