Om de omslag te maken naar een klimaatneutraal Europa raamt de Commissie dat er in de periode tot 2030 al 260 miljard euro extra investeringen per jaar zullen nodig zijn. De zogenaamde taxonomieverordening moet hierbij een grote impuls worden, omdat ze private beleggers moet warm maken om hun investeringen te heroriënteren naar duurzamere technologieën, projecten en bedrijven. Het gaat om de eerste kwalificatie van duurzame activiteiten ter wereld. "De taxonomie voor duurzame investeringen is waarschijnlijk de belangrijkste ontwikkeling voor de financiële sector sinds het boekhouden", schetste de Finse christendemocrate Sirpa Pietikainen, één van de onderhandelaars van het parlement, het belang van de verordening waarover twee jaar is onderhandeld met de lidstaten. De verordening omvat een aantal criteria die bepalen of een economische activiteit als duurzaam kan bestempeld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over activiteiten die klimaatverandering beperken, het duurzaam gebruik van water stimuleren of de circulaire economie promoten. Daarnaast erkent de wetgeving twee categorieën van activiteiten die niet klimaatneutraal zijn, maar die noodzakelijk worden geacht in de overgangsfase. Activiteiten met de stempel 'transitie' moeten de best haalbare normen in de sector halen. Onder 'faciliterend' worden activiteiten gerangschikt zoals de productie van windmolens. Vaste fossiele brandstoffen, zoals steenkool of bruinkool, zijn uitgesloten, zo stipt het Europees Parlement in een mededeling aan. "Gas en kernenergie daarentegen zouden kunnen worden bestempeld als een faciliterende of transitieactiviteit, echter met volledige inachtneming van het beginsel "geen significante schade veroorzaken", luidt het. De Europese Commissie moet de technische selectiecriteria nu verder verfijnen en regelmatig updaten. Ze zal zich daarvoor laten bijstaan door een adviesinstantie met experts uit de private en de publieke sector. De Nederlander Bas Eickhout van de groene fractie merkt op dat de wetgeving de Commissie ook een mandaat verleent om het omgekeerde te doen: het in kaart brengen van activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu. (Belga)

Om de omslag te maken naar een klimaatneutraal Europa raamt de Commissie dat er in de periode tot 2030 al 260 miljard euro extra investeringen per jaar zullen nodig zijn. De zogenaamde taxonomieverordening moet hierbij een grote impuls worden, omdat ze private beleggers moet warm maken om hun investeringen te heroriënteren naar duurzamere technologieën, projecten en bedrijven. Het gaat om de eerste kwalificatie van duurzame activiteiten ter wereld. "De taxonomie voor duurzame investeringen is waarschijnlijk de belangrijkste ontwikkeling voor de financiële sector sinds het boekhouden", schetste de Finse christendemocrate Sirpa Pietikainen, één van de onderhandelaars van het parlement, het belang van de verordening waarover twee jaar is onderhandeld met de lidstaten. De verordening omvat een aantal criteria die bepalen of een economische activiteit als duurzaam kan bestempeld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over activiteiten die klimaatverandering beperken, het duurzaam gebruik van water stimuleren of de circulaire economie promoten. Daarnaast erkent de wetgeving twee categorieën van activiteiten die niet klimaatneutraal zijn, maar die noodzakelijk worden geacht in de overgangsfase. Activiteiten met de stempel 'transitie' moeten de best haalbare normen in de sector halen. Onder 'faciliterend' worden activiteiten gerangschikt zoals de productie van windmolens. Vaste fossiele brandstoffen, zoals steenkool of bruinkool, zijn uitgesloten, zo stipt het Europees Parlement in een mededeling aan. "Gas en kernenergie daarentegen zouden kunnen worden bestempeld als een faciliterende of transitieactiviteit, echter met volledige inachtneming van het beginsel "geen significante schade veroorzaken", luidt het. De Europese Commissie moet de technische selectiecriteria nu verder verfijnen en regelmatig updaten. Ze zal zich daarvoor laten bijstaan door een adviesinstantie met experts uit de private en de publieke sector. De Nederlander Bas Eickhout van de groene fractie merkt op dat de wetgeving de Commissie ook een mandaat verleent om het omgekeerde te doen: het in kaart brengen van activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu. (Belga)