Criminaliteit in verband brengen met een bepaalde nationaliteit, zoals bijvoorbeeld burgers vragen om nummerplaten van andere lidstaten te signaleren om kleine criminaliteit te bestrijden, kan leiden tot stigmatisering en vreemdelingenhaat die lidstaten stigmatiseren en vreemdelingenhaat. En dat is niet verenigbaar met het Europees beginsel dat discriminatie op grond van nationaliteit verbiedt. Dat zei Europees commissaris Viviane Reding.

Geen concrete afspraken over politiecontroles

Het was de Belgische politica Kathleen Van Brempt (sp.a) die de kat de bel aanbond na de uitspraken van de Antwerpse procureur Dams en in het parlement de vraag stelde aan het bevoegde commissariaat. Herman Dams, de Antwerpse procureur des konings -momenteel niet actief als procureur- riep in een interview burgers op om verdachte nummerplaten te melden bij de politie. Zo hoopte hij de kleine criminaliteit aan te pakken. Van Brempt vond dat Dams Bulgarije overduidelijk vermeldde, en vroeg zich af of dit te rijmen viel met de Europese regelgeving.

In haar antwoord benadrukt Reding dat ze geen standpunt inneemt over individuele uitspraken wanneer ze niet bekend is met de inhoud ervan. Ze herinnert eraan dat in het Europees recht niet bij voorbaat wordt vastgelegd hoe een politiecontrole moet uitgevoerd worden. Maar ze mogen niet stelselmatig en op ongerechtvaardigde wijze tegen personen van een bepaalde nationaliteit zijn.

"Sterk signaal van Europa"

Wel stelt de Luxemburgse commissaris dat "uitspraken die criminaliteit in verband zouden brengen met een bepaalde nationaliteit, zoals het vragen om kentekenplaten van andere lidstaten te signaleren om kleine criminaliteit te bestrijden, die lidstaten inderdaad kunnen stigmatiseren en vreemdelingenhaat aanwakkeren". Ze zijn dus niet verenigbaar met het EU-beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit, aldus Reding.

"Overheidsinstanties, politieke partijen en het maatschappelijk middenveld moeten racistisch en xenofoob gedrag krachtig veroordelen en actief bestrijden".

Van Brempt vindt dat de Commissie een "sterk signaal" geeft. "De Commissie laat hier duidelijk verstaan dat je moet opletten met dit soort uitspraken en de eventuele acties die daarop volgen. Over een vreemde kentekenplaat beschikken is géén 'verdacht gedrag'," besluit ze. (Belga/EA)

Criminaliteit in verband brengen met een bepaalde nationaliteit, zoals bijvoorbeeld burgers vragen om nummerplaten van andere lidstaten te signaleren om kleine criminaliteit te bestrijden, kan leiden tot stigmatisering en vreemdelingenhaat die lidstaten stigmatiseren en vreemdelingenhaat. En dat is niet verenigbaar met het Europees beginsel dat discriminatie op grond van nationaliteit verbiedt. Dat zei Europees commissaris Viviane Reding. Geen concrete afspraken over politiecontroles Het was de Belgische politica Kathleen Van Brempt (sp.a) die de kat de bel aanbond na de uitspraken van de Antwerpse procureur Dams en in het parlement de vraag stelde aan het bevoegde commissariaat. Herman Dams, de Antwerpse procureur des konings -momenteel niet actief als procureur- riep in een interview burgers op om verdachte nummerplaten te melden bij de politie. Zo hoopte hij de kleine criminaliteit aan te pakken. Van Brempt vond dat Dams Bulgarije overduidelijk vermeldde, en vroeg zich af of dit te rijmen viel met de Europese regelgeving. In haar antwoord benadrukt Reding dat ze geen standpunt inneemt over individuele uitspraken wanneer ze niet bekend is met de inhoud ervan. Ze herinnert eraan dat in het Europees recht niet bij voorbaat wordt vastgelegd hoe een politiecontrole moet uitgevoerd worden. Maar ze mogen niet stelselmatig en op ongerechtvaardigde wijze tegen personen van een bepaalde nationaliteit zijn. "Sterk signaal van Europa" Wel stelt de Luxemburgse commissaris dat "uitspraken die criminaliteit in verband zouden brengen met een bepaalde nationaliteit, zoals het vragen om kentekenplaten van andere lidstaten te signaleren om kleine criminaliteit te bestrijden, die lidstaten inderdaad kunnen stigmatiseren en vreemdelingenhaat aanwakkeren". Ze zijn dus niet verenigbaar met het EU-beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit, aldus Reding. "Overheidsinstanties, politieke partijen en het maatschappelijk middenveld moeten racistisch en xenofoob gedrag krachtig veroordelen en actief bestrijden". Van Brempt vindt dat de Commissie een "sterk signaal" geeft. "De Commissie laat hier duidelijk verstaan dat je moet opletten met dit soort uitspraken en de eventuele acties die daarop volgen. Over een vreemde kentekenplaat beschikken is géén 'verdacht gedrag'," besluit ze. (Belga/EA)