Europees commissaris van Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn gaat ermee akkoord dat ons land dit jaar voor één procent van het bbp structurele maatregelen neemt. Dat werd vernomen na afloop van een informeel overleg. Ook engageert ons land zich ertoe dit jaar de schuldgraad onder de 100 procent te krijgen.

Premier Elio Di Rupo (PS), minister van Financiën Koen Geens (CD&V) en MR-vicepremier Didier Reynders hadden maandag een informeel overleg met de Europese commissaris. Het ging om een informele gedachtewisseling over het kader voor de begrotingsinspanning die ons land moet leveren en de manier waarop die doelstelling wordt bereikt.

Structureel begrotingstekort tegen 2015

Eerder hadden de liberale partijen gesuggereerd dat wat hen betreft, kon worden afgeweken van de doelstelling om het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 2,15 procent van het bbp, op voorwaarde dat daar voldoende structurele - dus blijvende - maatregelen zouden tegenover staan. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo stelde dat 1 procent structurele maatregelen "de grootste structurele besparing" zou zijn "die we de voorbije tien jaar in dit land hebben gedaan". En MR-vicepremier Didier Reynders suggereerde eerst met Europa te overleggen om te zien wat mogelijk is.

Na afloop van het gesprek valt te horen dat werd afgesproken dat ons land tegen 2015 een structureel begrotingsevenwicht zal halen. Ook in het met Europa afgesproken stabiliteitsprogramma was al voorzien dat België dat jaar opnieuw met een budget in evenwicht zou aanknopen. Wel zou ons land enige flexibiliteit krijgen bij het ritme om dat doel te bereiken.

Zo wordt voorzien het structureel saldo in 2013 terug te brengen tot -1,8 procent van het bbp. Dat komt neer op een structurele verbetering met 1 procent van het bbp ten opzichte van de laatste schattingen voor 2012. In 2014 zou sprake moeten zijn van minstens 0,6 procent aan structurele ingrepen, afhankelijk van wat als structureel wordt beschouwd. Voor dit jaar heeft België zich geëngageerd de schuld onder de 100 procent van het bbp te krijgen, onder meer door eenmalige maatregelen.

"Een constructief gesprek"

In een reactie heeft de woordvoerder van commissaris Rehn het over een "constructief gesprek" met premier Di Rupo en ministers Geens en Reynders. De Commissie zal in nauw contact blijven met de Belgische autoriteiten over de begrotingscontrole en het stabiliteitsprogramma dat de regering eind april moet voorleggen. Ze kijkt ook uit naar de publicatie door Eurostat van de definitieve nationale rekeningen voor 2012. Dat zou op 22 april gebeuren.

Die rekeningen dienen als insteek voor de voorbereiding op de lentevooruitzichten die in mei worden gepubliceerd. "Het zal op basis van ons lentevooruitzicht zijn dat de Commissie zal beslissen welke verdere stappen zouden moeten worden genomen in het kader van de procedure van buitensporig tekort van België", luidt het. (Belga/EA)

Europees commissaris van Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn gaat ermee akkoord dat ons land dit jaar voor één procent van het bbp structurele maatregelen neemt. Dat werd vernomen na afloop van een informeel overleg. Ook engageert ons land zich ertoe dit jaar de schuldgraad onder de 100 procent te krijgen. Premier Elio Di Rupo (PS), minister van Financiën Koen Geens (CD&V) en MR-vicepremier Didier Reynders hadden maandag een informeel overleg met de Europese commissaris. Het ging om een informele gedachtewisseling over het kader voor de begrotingsinspanning die ons land moet leveren en de manier waarop die doelstelling wordt bereikt. Structureel begrotingstekort tegen 2015 Eerder hadden de liberale partijen gesuggereerd dat wat hen betreft, kon worden afgeweken van de doelstelling om het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 2,15 procent van het bbp, op voorwaarde dat daar voldoende structurele - dus blijvende - maatregelen zouden tegenover staan. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo stelde dat 1 procent structurele maatregelen "de grootste structurele besparing" zou zijn "die we de voorbije tien jaar in dit land hebben gedaan". En MR-vicepremier Didier Reynders suggereerde eerst met Europa te overleggen om te zien wat mogelijk is. Na afloop van het gesprek valt te horen dat werd afgesproken dat ons land tegen 2015 een structureel begrotingsevenwicht zal halen. Ook in het met Europa afgesproken stabiliteitsprogramma was al voorzien dat België dat jaar opnieuw met een budget in evenwicht zou aanknopen. Wel zou ons land enige flexibiliteit krijgen bij het ritme om dat doel te bereiken. Zo wordt voorzien het structureel saldo in 2013 terug te brengen tot -1,8 procent van het bbp. Dat komt neer op een structurele verbetering met 1 procent van het bbp ten opzichte van de laatste schattingen voor 2012. In 2014 zou sprake moeten zijn van minstens 0,6 procent aan structurele ingrepen, afhankelijk van wat als structureel wordt beschouwd. Voor dit jaar heeft België zich geëngageerd de schuld onder de 100 procent van het bbp te krijgen, onder meer door eenmalige maatregelen. "Een constructief gesprek" In een reactie heeft de woordvoerder van commissaris Rehn het over een "constructief gesprek" met premier Di Rupo en ministers Geens en Reynders. De Commissie zal in nauw contact blijven met de Belgische autoriteiten over de begrotingscontrole en het stabiliteitsprogramma dat de regering eind april moet voorleggen. Ze kijkt ook uit naar de publicatie door Eurostat van de definitieve nationale rekeningen voor 2012. Dat zou op 22 april gebeuren. Die rekeningen dienen als insteek voor de voorbereiding op de lentevooruitzichten die in mei worden gepubliceerd. "Het zal op basis van ons lentevooruitzicht zijn dat de Commissie zal beslissen welke verdere stappen zouden moeten worden genomen in het kader van de procedure van buitensporig tekort van België", luidt het. (Belga/EA)