De Europese kmo-richtlijn ontslaat kleine en middelgrote ondernemingen van de verplichting om geconsolideerde jaarrekeningen en een geconsolideerd jaarverslag op te stellen. Te uitgebreide rapportageverplichtingen kunnen een onevenredig zware administratieve en financiële last betekenen voor kmo's, verduidelijkt de Commissie. Dat België vooralsnog verzuimt de richtlijn uit te voeren, "benadeelt Belgische kmo's dan ook in vergelijking met kmo's in andere lidstaten", benadrukt het dagelijks bestuur van de Unie. De Commissie herinnert er tot slot aan dat kleine en middelgrote bedrijven essentieel zijn voor de Europese econmische groei en werkgelegenheid. (KAV)

De Europese kmo-richtlijn ontslaat kleine en middelgrote ondernemingen van de verplichting om geconsolideerde jaarrekeningen en een geconsolideerd jaarverslag op te stellen. Te uitgebreide rapportageverplichtingen kunnen een onevenredig zware administratieve en financiële last betekenen voor kmo's, verduidelijkt de Commissie. Dat België vooralsnog verzuimt de richtlijn uit te voeren, "benadeelt Belgische kmo's dan ook in vergelijking met kmo's in andere lidstaten", benadrukt het dagelijks bestuur van de Unie. De Commissie herinnert er tot slot aan dat kleine en middelgrote bedrijven essentieel zijn voor de Europese econmische groei en werkgelegenheid. (KAV)