De Europese Unie stelde zich in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering tot doel om het energieverbruik tegen 2020 met 20 procent in te perken. Het ontbreken van bindende doelstellingen legt echter een hypotheek op die ambitie. Volgens berekeningen van de Europese Commissie zullen de lidstaten in de huidige stand van zaken stranden op amper 9 procent. Samen met een aantal maatregelen in de transportsector moest een nieuwe richtlijn over energie-efficiëntie Europa opnieuw op het juiste spoor zetten. Na aanslepende onderhandelingen bereikten vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de lidstaten woensdagnacht een akkoord over de richtlijn, maar het ambitieniveau is wel wat uitgehold. Zo becijferde de Commissie dat de richtlijn slechts tweederde zal besparen van wat ze oorspronkelijk voor ogen had. Zo zou Europa voorlopig stranden op ongeveer 17 procent in 2020. Zo is er flink gemorreld aan het koninginnestuk van de richtlijn, de verplichting voor energieleveranciers om jaarlijks 1,5 procent energiebezuinigingen te realiseren. De lidstaten bedongen een resem uitzonderingen die de oorspronkelijke ambitie beduidend terugschroefd. Ook worden de lidstaten niet langer verplicht om jaarlijks drie procent van de openbare gebouwen te renoveren. De verplichting geldt nu enkel voor gebouwen van de centrale regering, en dus niet voor deelstaten, provincies of gemeenten. (KAV)

De Europese Unie stelde zich in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering tot doel om het energieverbruik tegen 2020 met 20 procent in te perken. Het ontbreken van bindende doelstellingen legt echter een hypotheek op die ambitie. Volgens berekeningen van de Europese Commissie zullen de lidstaten in de huidige stand van zaken stranden op amper 9 procent. Samen met een aantal maatregelen in de transportsector moest een nieuwe richtlijn over energie-efficiëntie Europa opnieuw op het juiste spoor zetten. Na aanslepende onderhandelingen bereikten vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de lidstaten woensdagnacht een akkoord over de richtlijn, maar het ambitieniveau is wel wat uitgehold. Zo becijferde de Commissie dat de richtlijn slechts tweederde zal besparen van wat ze oorspronkelijk voor ogen had. Zo zou Europa voorlopig stranden op ongeveer 17 procent in 2020. Zo is er flink gemorreld aan het koninginnestuk van de richtlijn, de verplichting voor energieleveranciers om jaarlijks 1,5 procent energiebezuinigingen te realiseren. De lidstaten bedongen een resem uitzonderingen die de oorspronkelijke ambitie beduidend terugschroefd. Ook worden de lidstaten niet langer verplicht om jaarlijks drie procent van de openbare gebouwen te renoveren. De verplichting geldt nu enkel voor gebouwen van de centrale regering, en dus niet voor deelstaten, provincies of gemeenten. (KAV)