Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Begin 2012 raakte bekend dat 16 ton Belgisch melkpoeder uit de Russische winkels gehaald moest worden omdat het met salmonella besmet was. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldde meteen dat "alle noodzakelijke maatregelen werden getroffen om een soortgelijk incident in de toekomst te vermijden". Een inspectieteam van de Europese Commissie lichtte begin dit jaar het FAVV door en heeft kritiek op die aanpak.

Volgens de Europese inspecteurs wist het zuivelbedrijf door eigen analyses dat het melkpoeder besmet was, maar werd het poeder toch geëxporteerd. Het bedrijf meldde de problemen ook niet, zoals verplicht, aan het Voedselagentschap. Voor die inbreuk legde het FAVV een boete op van 1.250 euro. "Niet in verhouding", klinkt het in het inspectieverslag. Ook de boete van 1.500 euro, die hetzelfde bedrijf enkele maanden later kreeg voor een nieuwe inbreuk, vinden de Europese inspecteurs te laag.

'Talrijke etkortkomingen

Die zaak is maar één van de problemen die de Europese inspecteurs op het spoor kwamen toen ze bij elf bedrijven nagingen hoe het Belgische voedselagentschap voedingsproducenten controleert.

De Europese inspecteurs stelden daarbij "talrijke tekortkomingen" vast die het FAVV niet zelf bij controles had opgemerkt. Het FAVV vindt niet dat de doorlichting zijn werking in een slecht licht plaatst. "De opmerkingen betreffen individuele zaken. Ze kunnen niet veralgemeend worden." (Belga/TV)

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Begin 2012 raakte bekend dat 16 ton Belgisch melkpoeder uit de Russische winkels gehaald moest worden omdat het met salmonella besmet was. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldde meteen dat "alle noodzakelijke maatregelen werden getroffen om een soortgelijk incident in de toekomst te vermijden". Een inspectieteam van de Europese Commissie lichtte begin dit jaar het FAVV door en heeft kritiek op die aanpak.Volgens de Europese inspecteurs wist het zuivelbedrijf door eigen analyses dat het melkpoeder besmet was, maar werd het poeder toch geëxporteerd. Het bedrijf meldde de problemen ook niet, zoals verplicht, aan het Voedselagentschap. Voor die inbreuk legde het FAVV een boete op van 1.250 euro. "Niet in verhouding", klinkt het in het inspectieverslag. Ook de boete van 1.500 euro, die hetzelfde bedrijf enkele maanden later kreeg voor een nieuwe inbreuk, vinden de Europese inspecteurs te laag.Die zaak is maar één van de problemen die de Europese inspecteurs op het spoor kwamen toen ze bij elf bedrijven nagingen hoe het Belgische voedselagentschap voedingsproducenten controleert.De Europese inspecteurs stelden daarbij "talrijke tekortkomingen" vast die het FAVV niet zelf bij controles had opgemerkt. Het FAVV vindt niet dat de doorlichting zijn werking in een slecht licht plaatst. "De opmerkingen betreffen individuele zaken. Ze kunnen niet veralgemeend worden." (Belga/TV)