Premier Elio Di Rupo, minister van Financiën Koen Geens (CD&V) en MR-vicepremier Didier Reynders hadden maandag een informeel overleg met de Europese commissaris, die bevoegd is voor het toezicht op de begrotingen van de EU-landen. Eerder op de dag hadden de liberale partijen gesuggereerd dat wat hen betreft, kon worden afgeweken van de doelstelling om het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 2,15 procent van het bbp, op voorwaarde dat daar voldoende structurele - dus blijvende - maatregelen zouden tegenover staan. Na afloop van het gesprek valt in regeringskringen te horen dat Rehn wil dat ons land tegen 2015 een structueel begrotingsevenwicht haalt. Voor dit jaar gaat de commissaris akkoord met 1 procent aan structurele maatregelen, terwijl er in 2014 sprake zou moeten zijn van 0,6 tot 0,8 procent aan structurele ingrepen, afhankelijk van wat als "structureel" wordt beschouwd. Dit jaar zou ons land zijn schuld onder de 100 procent moeten krijgen. (JDH)

Premier Elio Di Rupo, minister van Financiën Koen Geens (CD&V) en MR-vicepremier Didier Reynders hadden maandag een informeel overleg met de Europese commissaris, die bevoegd is voor het toezicht op de begrotingen van de EU-landen. Eerder op de dag hadden de liberale partijen gesuggereerd dat wat hen betreft, kon worden afgeweken van de doelstelling om het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 2,15 procent van het bbp, op voorwaarde dat daar voldoende structurele - dus blijvende - maatregelen zouden tegenover staan. Na afloop van het gesprek valt in regeringskringen te horen dat Rehn wil dat ons land tegen 2015 een structueel begrotingsevenwicht haalt. Voor dit jaar gaat de commissaris akkoord met 1 procent aan structurele maatregelen, terwijl er in 2014 sprake zou moeten zijn van 0,6 tot 0,8 procent aan structurele ingrepen, afhankelijk van wat als "structureel" wordt beschouwd. Dit jaar zou ons land zijn schuld onder de 100 procent moeten krijgen. (JDH)