Kanker vormt het grootste gezondheidsrisico op de werkvloer. Het is de oorzaak van meer dan de helft van de werkgerelateerde overlijdens in de Europese Unie. Europa beschikt al twaalf jaar over een richtlijn met maatregelen om de blootstelling aan kankerverwekkende chemicaliën te verminderen of weg te nemen. Thyssen stelt nu voor om nieuwe of strengere plafonds in te voeren voor dertien kankerverwekkers. Later dit jaar komen er nog een tiental bij. Meer dan twintig miljoen Europese arbeiders komen momenteel in aanraking met één van die stoffen. "Met dit voorstel kunnen we de komende vijftig jaar 100.000 levens redden", zo maakt Thyssen zich sterk. De eurocommissaris wijst erop dat de gemeenschappelijke grenswaarden ook voor eerlijker concurrentievoorwaarden op de Europese markt zullen zorgen. Eén van de grote boosdoeners is respirabel kristallijn silica of kwartsstof. Het gaat om fijne, zwevende stofdeeltjes die vrijkomen bij het bewerken van beton of stenen. De deeltjes dringen door tot diep in de longblaasjes en kunnen stoflong en longkanker veroorzaken. Zeventig procent van de arbeiders die eraan blootgesteld worden, werken in de bouwsector. Ook voor onder meer chroom, houtstof uit hardhout en hydrazine wil de Belgische eurocommissaris nieuwe grenswaarden. (Belga)

Kanker vormt het grootste gezondheidsrisico op de werkvloer. Het is de oorzaak van meer dan de helft van de werkgerelateerde overlijdens in de Europese Unie. Europa beschikt al twaalf jaar over een richtlijn met maatregelen om de blootstelling aan kankerverwekkende chemicaliën te verminderen of weg te nemen. Thyssen stelt nu voor om nieuwe of strengere plafonds in te voeren voor dertien kankerverwekkers. Later dit jaar komen er nog een tiental bij. Meer dan twintig miljoen Europese arbeiders komen momenteel in aanraking met één van die stoffen. "Met dit voorstel kunnen we de komende vijftig jaar 100.000 levens redden", zo maakt Thyssen zich sterk. De eurocommissaris wijst erop dat de gemeenschappelijke grenswaarden ook voor eerlijker concurrentievoorwaarden op de Europese markt zullen zorgen. Eén van de grote boosdoeners is respirabel kristallijn silica of kwartsstof. Het gaat om fijne, zwevende stofdeeltjes die vrijkomen bij het bewerken van beton of stenen. De deeltjes dringen door tot diep in de longblaasjes en kunnen stoflong en longkanker veroorzaken. Zeventig procent van de arbeiders die eraan blootgesteld worden, werken in de bouwsector. Ook voor onder meer chroom, houtstof uit hardhout en hydrazine wil de Belgische eurocommissaris nieuwe grenswaarden. (Belga)