Om de omslag te maken naar een duurzaam energiemodel en de bevoorrading te verzekeren, zijn de komende decennia tientallen miljarden euro's aan investeringen nodig. De investeerders steunen de Europese doelstellingen en zijn onder de indruk van het enthousiasme van burgemeesters en lokale besturen, aldus Sefcovic, maar ze missen nog "sterke betrokkenheid en steun op nationaal niveau". België zou tegen eind dit jaar een plan moeten presenteren. Dat ons land achterop hinkt, ontkende Sefcovic. Nog een achttal andere lidstaten verkeren volgens hem min of meer in dezelfde fase. "2020 ligt om de hoek en ook 2030 is niet zo ver weg. De beslissingen die nu genomen worden, zullen het land voor de komende decennia vorm geven", stelde de Slovaak, die in de Commissie het energiebeleid coördineert. Europa wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent verminderen. Tegen 2020 moet de uitstoot met 20 procent gedaald zijn. Europa zit op koers, België heeft nog een weg te gaan. Toch gelooft Sefcovic erin dat België zijn doelstellingen nog steeds kan halen. "Het is niet onmogelijk, maar het zal volgehouden inspanningen vergen van het federale en gewestelijke niveau", aldus de vicevoorzitter, die wees op het belang van de offshore windmolenparken. De uitstap uit de kernenergie noemde Sefcovic één van de belangrijkste uitdagingen voor België voor de komende jaren. Ook de bestrijding van de luchtvervuiling moet volgens hem een belangrijke prioriteit zijn. Sefcovic was alvast "bemoedigd" door de Belgische plannen om de steun voor bedrijfswagens te vervangen door mobiliteitsbudgetten en had woorden van lof voor de sterke interconnectie van de Belgische netwerken met de buurlanden. (Belga)

Om de omslag te maken naar een duurzaam energiemodel en de bevoorrading te verzekeren, zijn de komende decennia tientallen miljarden euro's aan investeringen nodig. De investeerders steunen de Europese doelstellingen en zijn onder de indruk van het enthousiasme van burgemeesters en lokale besturen, aldus Sefcovic, maar ze missen nog "sterke betrokkenheid en steun op nationaal niveau". België zou tegen eind dit jaar een plan moeten presenteren. Dat ons land achterop hinkt, ontkende Sefcovic. Nog een achttal andere lidstaten verkeren volgens hem min of meer in dezelfde fase. "2020 ligt om de hoek en ook 2030 is niet zo ver weg. De beslissingen die nu genomen worden, zullen het land voor de komende decennia vorm geven", stelde de Slovaak, die in de Commissie het energiebeleid coördineert. Europa wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent verminderen. Tegen 2020 moet de uitstoot met 20 procent gedaald zijn. Europa zit op koers, België heeft nog een weg te gaan. Toch gelooft Sefcovic erin dat België zijn doelstellingen nog steeds kan halen. "Het is niet onmogelijk, maar het zal volgehouden inspanningen vergen van het federale en gewestelijke niveau", aldus de vicevoorzitter, die wees op het belang van de offshore windmolenparken. De uitstap uit de kernenergie noemde Sefcovic één van de belangrijkste uitdagingen voor België voor de komende jaren. Ook de bestrijding van de luchtvervuiling moet volgens hem een belangrijke prioriteit zijn. Sefcovic was alvast "bemoedigd" door de Belgische plannen om de steun voor bedrijfswagens te vervangen door mobiliteitsbudgetten en had woorden van lof voor de sterke interconnectie van de Belgische netwerken met de buurlanden. (Belga)