De resultaten zijn verzameld via een steekproef bij iets meer dan 1.000 Belgen. Immigratie (26%), kwesties rond milieu, klimaat en energie (22%), de staatsschuld (21%) en kosten van levensonderhoud of prijsverhoging (19%) zijn de hoofdbekommernissen van de Belgen. Het vertrouwen van de Belgen in de politieke instellingen staat op een laag pitje. De lokale en regionale overheden boezemen het meeste vertrouwen in (58%), maar in vergelijking met een gelijkaardige enquête zes maanden eerder is dat vertrouwen afgenomen. Het "nationaal" parlement (41%) en de "nationale" regering (35%) scoren merkelijk lager. Slechts 21% van de ondervraagden heeft vertrouwen in de politieke partijen. Dat is weinig, maar nog altijd net hoger dan het gemiddelde in de EU. Toch blijft 58% van de ondervraagden tevreden over de werking van de democratie in ons land. Een half jaar voordien lag dat cijfer nog 10% hoger. Deze resultaten zouden de ondervonden moeilijkheden bij de vorming van een federale regering kunnen weerspiegelen, luidt het in het rapport van Eurobarometer. In België verklaart bijna de helft van de ondervraagden vertrouwen te hebben in de Europese Unie. Dat is meer dan het Europees gemiddelde (43%). Vrede tussen de lidstaten, vrij verkeer van mensen goederen en diensten en de euro worden gezien als de drie meest positieve resultaten van de EU. Het vertrouwen van de Belgen in de traditionele media is beduidend groter dan in de nieuwe media. Een meerderheid van de ondervraagden heeft vertrouwen in de radio (71%), televisie (67%), en de geschreven pers (63%). Deze cijfers liggen ver boven het Europese gemiddelde. Het internet (40%) en sociale netwerken (24%) boezemen veel minder vertrouwen in. (Belga)

De resultaten zijn verzameld via een steekproef bij iets meer dan 1.000 Belgen. Immigratie (26%), kwesties rond milieu, klimaat en energie (22%), de staatsschuld (21%) en kosten van levensonderhoud of prijsverhoging (19%) zijn de hoofdbekommernissen van de Belgen. Het vertrouwen van de Belgen in de politieke instellingen staat op een laag pitje. De lokale en regionale overheden boezemen het meeste vertrouwen in (58%), maar in vergelijking met een gelijkaardige enquête zes maanden eerder is dat vertrouwen afgenomen. Het "nationaal" parlement (41%) en de "nationale" regering (35%) scoren merkelijk lager. Slechts 21% van de ondervraagden heeft vertrouwen in de politieke partijen. Dat is weinig, maar nog altijd net hoger dan het gemiddelde in de EU. Toch blijft 58% van de ondervraagden tevreden over de werking van de democratie in ons land. Een half jaar voordien lag dat cijfer nog 10% hoger. Deze resultaten zouden de ondervonden moeilijkheden bij de vorming van een federale regering kunnen weerspiegelen, luidt het in het rapport van Eurobarometer. In België verklaart bijna de helft van de ondervraagden vertrouwen te hebben in de Europese Unie. Dat is meer dan het Europees gemiddelde (43%). Vrede tussen de lidstaten, vrij verkeer van mensen goederen en diensten en de euro worden gezien als de drie meest positieve resultaten van de EU. Het vertrouwen van de Belgen in de traditionele media is beduidend groter dan in de nieuwe media. Een meerderheid van de ondervraagden heeft vertrouwen in de radio (71%), televisie (67%), en de geschreven pers (63%). Deze cijfers liggen ver boven het Europese gemiddelde. Het internet (40%) en sociale netwerken (24%) boezemen veel minder vertrouwen in. (Belga)