Donderdag stemmen de Europarlementsleden een resolutie waarin ze hun visie op het onderhandelingsmandaat vastleggen. Het zijn de regeringen die daarover in juni het laatste woord hebben, maar het halfrond kan aan het einde van de rit een akkoord met Washington wel torpederen, zoals het vorig jaar nog bewees met de verwerping van het antinamaakakkoord Acta. Veel animo bestaat er rond de mogelijke impact op de culturele eigenheid van Europa. In navolging van Frankrijk en een rist andere lidstaten voert ook een deel van het parlement campagne om de audiovisuele diensten van de gesprekstafel te weren. Dat standpunt verdedigt de Portugese socialist Vital Moreira alvast in zijn ontwerpresolutie. De Gucht bezwoer zijn toehoorders dan ook dat hij de culturele diversiteit "met hand en tand" zal verdedigen. Over overheidssteun voor openbare omroepen of de filmindustrie zal bijvoorbeeld niet onderhandeld worden en ook de uitzendquota voor nationale producties zullen overeind blijven. "We gaan geen fundamenteel Europees beleid opofferen in een koehandel", zo verwees hij naar de verankering van de culturele diversiteit in de Europese verdragen. Een uitsluiting van de audiovisuele diensten vindt De Gucht evenwel "niet noodzakelijk en niet gerechtvaardigd". De Belgische eurocommissaris beklemtoonde het belang van een zo breed mogelijk mandaat, dat hem voldoende manoeuvreerruimte biedt in de onderhandelingen om het Europese desiderata waar te maken. "Zoniet zullen we de Verenigde Staten niet tot toegevingen kunnen dwingen." (Belga)

Donderdag stemmen de Europarlementsleden een resolutie waarin ze hun visie op het onderhandelingsmandaat vastleggen. Het zijn de regeringen die daarover in juni het laatste woord hebben, maar het halfrond kan aan het einde van de rit een akkoord met Washington wel torpederen, zoals het vorig jaar nog bewees met de verwerping van het antinamaakakkoord Acta. Veel animo bestaat er rond de mogelijke impact op de culturele eigenheid van Europa. In navolging van Frankrijk en een rist andere lidstaten voert ook een deel van het parlement campagne om de audiovisuele diensten van de gesprekstafel te weren. Dat standpunt verdedigt de Portugese socialist Vital Moreira alvast in zijn ontwerpresolutie. De Gucht bezwoer zijn toehoorders dan ook dat hij de culturele diversiteit "met hand en tand" zal verdedigen. Over overheidssteun voor openbare omroepen of de filmindustrie zal bijvoorbeeld niet onderhandeld worden en ook de uitzendquota voor nationale producties zullen overeind blijven. "We gaan geen fundamenteel Europees beleid opofferen in een koehandel", zo verwees hij naar de verankering van de culturele diversiteit in de Europese verdragen. Een uitsluiting van de audiovisuele diensten vindt De Gucht evenwel "niet noodzakelijk en niet gerechtvaardigd". De Belgische eurocommissaris beklemtoonde het belang van een zo breed mogelijk mandaat, dat hem voldoende manoeuvreerruimte biedt in de onderhandelingen om het Europese desiderata waar te maken. "Zoniet zullen we de Verenigde Staten niet tot toegevingen kunnen dwingen." (Belga)