Het gebruik van fipronil, dat onder de merknaam Regent wordt verkocht en geproduceerd wordt door het Duitse BASF, is al in meer dan twee op de drie EU-lidstaten verboden. Een studie van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA toonde in mei aan dat de insecticide levensbedreigend is voor bijen als ze gebruikt wordt voor de behandeling van maïszaad. Het verbod legt een beperking van aan het aantal gewassen waarbij fipronil nog kan worden gebruikt. Zaden die enkel in serres worden gezaaid, vallen niet onder het verbod - hoewel ook daar uitzonderingen op zullen bestaan. "Het bewijs dat door EFSA wordt geleverd, toont duidelijk aan dat het nodig is dat deze bijendodende pesticide uit voorzorg helemaal verboden wordt", reageert Greenpeace. "De Commissie moet een omvattend plan opstellen tegen de chemische aanval waar bestuivers als bijen elke dag aan blootgesteld worden." Enkele maanden geleden keurde de EU reeds een moratorium goed op drie neonicotinoïden die eveneens gevaarlijk zijn voor bijen. (Belga)

Het gebruik van fipronil, dat onder de merknaam Regent wordt verkocht en geproduceerd wordt door het Duitse BASF, is al in meer dan twee op de drie EU-lidstaten verboden. Een studie van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA toonde in mei aan dat de insecticide levensbedreigend is voor bijen als ze gebruikt wordt voor de behandeling van maïszaad. Het verbod legt een beperking van aan het aantal gewassen waarbij fipronil nog kan worden gebruikt. Zaden die enkel in serres worden gezaaid, vallen niet onder het verbod - hoewel ook daar uitzonderingen op zullen bestaan. "Het bewijs dat door EFSA wordt geleverd, toont duidelijk aan dat het nodig is dat deze bijendodende pesticide uit voorzorg helemaal verboden wordt", reageert Greenpeace. "De Commissie moet een omvattend plan opstellen tegen de chemische aanval waar bestuivers als bijen elke dag aan blootgesteld worden." Enkele maanden geleden keurde de EU reeds een moratorium goed op drie neonicotinoïden die eveneens gevaarlijk zijn voor bijen. (Belga)