De Commissie stuurde de voorbije maanden zogenaamde actieteams naar de acht Europese lidstaten die kampen met een jeugdwerkloosheid van meer dan 30 procent. De experts moesten ter plaatse nagaan hoe de Europese fondsen voor deze landen efficiënter ingezet kunnen worden om jeugdwerkloosheid te bestrijden en kmo's te ondersteunen. Volgens Barroso heeft het hele initiatief ertoe geleid dat inmiddels 7,3 miljard euro is vrijgemaakt, bijvoorbeeld door fondsen sneller uit te betalen of geld voor minder renderende of prioritaire projecten te herbestemmen. Geraamd wordt dat minstens 460.000 jongeren en 56.000 kmo's van de fondsen zullen profiteren. Zo is in Ierland 25 miljoen euro overgeheveld naar een programma dat onderwijs, opleidingen en stages verschaft aan vroege schoolverlaters. Het geld zorgt ervoor dat minstens tot eind volgend jaar 3.700 plaatsen behouden blijven in het programma. (RBR)

De Commissie stuurde de voorbije maanden zogenaamde actieteams naar de acht Europese lidstaten die kampen met een jeugdwerkloosheid van meer dan 30 procent. De experts moesten ter plaatse nagaan hoe de Europese fondsen voor deze landen efficiënter ingezet kunnen worden om jeugdwerkloosheid te bestrijden en kmo's te ondersteunen. Volgens Barroso heeft het hele initiatief ertoe geleid dat inmiddels 7,3 miljard euro is vrijgemaakt, bijvoorbeeld door fondsen sneller uit te betalen of geld voor minder renderende of prioritaire projecten te herbestemmen. Geraamd wordt dat minstens 460.000 jongeren en 56.000 kmo's van de fondsen zullen profiteren. Zo is in Ierland 25 miljoen euro overgeheveld naar een programma dat onderwijs, opleidingen en stages verschaft aan vroege schoolverlaters. Het geld zorgt ervoor dat minstens tot eind volgend jaar 3.700 plaatsen behouden blijven in het programma. (RBR)