Over "overeenkomsten van contractuele aard" voor de EU-landen was ook al sprake in het rapport over de versteviging van de Economische en Monetaire Unie dat Van Rompuy vorige week presenteerde. Alle contracten zouden gemaakt worden op maat van de lidstaten die ze aangaan en zouden er voor alle eurolanden moeten komen. Niet-eurolanden zijn vrij gelijkaardige overeenkomsten te sluiten. Zulke contracten zijn op dit ogenblik niet meer dan een idee. Van Rompuy wordt gevraagd tegen de top van juni 2013 te schetsen hoe groei, werkgelegenheid en competitiviteit in de EMU verbeterd kan worden. Behalve de contracten opperen de leiders ook de coördinatie van nationale hervormingen. Voor landen die contracten aangaan, kunnen er "solidariteitsmechanismen" komen. Premier Elio Di Rupo verduidelijkte dat het niet de bedoeling is dat er nieuwe inkomsten gezocht worden, maar dat bijvoorbeeld de opbrengst van de financiële transactietaks aangewend kan worden. Di Rupo is ook tevreden dat Van Rompuy de verbetering van de sociale dimensie en de sociale dialoog in de EMU zal onderzoeken. "Het zijn de lidstaten die moeten bepalen hoe ze de gemeenschappelijke doelstellingen kunnen halen", herhaalde de premier nogmaals. (GEJ)

Over "overeenkomsten van contractuele aard" voor de EU-landen was ook al sprake in het rapport over de versteviging van de Economische en Monetaire Unie dat Van Rompuy vorige week presenteerde. Alle contracten zouden gemaakt worden op maat van de lidstaten die ze aangaan en zouden er voor alle eurolanden moeten komen. Niet-eurolanden zijn vrij gelijkaardige overeenkomsten te sluiten. Zulke contracten zijn op dit ogenblik niet meer dan een idee. Van Rompuy wordt gevraagd tegen de top van juni 2013 te schetsen hoe groei, werkgelegenheid en competitiviteit in de EMU verbeterd kan worden. Behalve de contracten opperen de leiders ook de coördinatie van nationale hervormingen. Voor landen die contracten aangaan, kunnen er "solidariteitsmechanismen" komen. Premier Elio Di Rupo verduidelijkte dat het niet de bedoeling is dat er nieuwe inkomsten gezocht worden, maar dat bijvoorbeeld de opbrengst van de financiële transactietaks aangewend kan worden. Di Rupo is ook tevreden dat Van Rompuy de verbetering van de sociale dimensie en de sociale dialoog in de EMU zal onderzoeken. "Het zijn de lidstaten die moeten bepalen hoe ze de gemeenschappelijke doelstellingen kunnen halen", herhaalde de premier nogmaals. (GEJ)