De scherpere ambitie moet de Europese Unie toelaten om in 2050 klimaatneutraal te worden. Momenteel staat de doelstelling voor 2030 op 40 procent minder uitstoot dan in het referentiejaar 1990, maar alle leiders zijn het erover eens dat het wat meer mag zijn. De Europese Commissie heeft de lat op "minstens 55 procent" gelegd en de lidstaten lijken daarmee te kunnen instemmen. Alleen worden er tal van voorwaarden aan die doelstelling gekoppeld. Zo dringt Belgisch premier Alexander De Croo erop aan dat bij het bepalen van de klimaatinspanning per lidstaat rekening wordt gehouden met de kostenefficiëntie van de klimaatmaatregelen. België wil ook dat internationale flexibiliteit mogelijk blijft. Als die elementen niet in de conclusies worden opgenomen, mag De Croo van de Vlaamse regering niet akkoord gaan. Lukt het de lidstaten toch om een consensus te vinden over een emissiereductie van 55 procent, dan volgen er mogelijk moeilijke onderhandelingen met het Europees Parlement. Dat wil de uitstoot tegen 2030 beperken met 60 procent. (Belga)

De scherpere ambitie moet de Europese Unie toelaten om in 2050 klimaatneutraal te worden. Momenteel staat de doelstelling voor 2030 op 40 procent minder uitstoot dan in het referentiejaar 1990, maar alle leiders zijn het erover eens dat het wat meer mag zijn. De Europese Commissie heeft de lat op "minstens 55 procent" gelegd en de lidstaten lijken daarmee te kunnen instemmen. Alleen worden er tal van voorwaarden aan die doelstelling gekoppeld. Zo dringt Belgisch premier Alexander De Croo erop aan dat bij het bepalen van de klimaatinspanning per lidstaat rekening wordt gehouden met de kostenefficiëntie van de klimaatmaatregelen. België wil ook dat internationale flexibiliteit mogelijk blijft. Als die elementen niet in de conclusies worden opgenomen, mag De Croo van de Vlaamse regering niet akkoord gaan. Lukt het de lidstaten toch om een consensus te vinden over een emissiereductie van 55 procent, dan volgen er mogelijk moeilijke onderhandelingen met het Europees Parlement. Dat wil de uitstoot tegen 2030 beperken met 60 procent. (Belga)