Tot dusver was in de Europese meerjarenbegroting tot 2020 een enveloppe van zes miljard euro gereserveerd voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Door het eerder op donderdag bereikte begrotingsakkoord, dat een maximale aanwending van ongebruikte fondsen voorziet, zal het beschikbare budget volgens Van Rompuy "substantieel" verhogen tot minstens acht miljard euro. De Europese leiders bekrachtigden ook hun voornemen om de beschikbare fondsen meteen vrij te maken en maximaal te laten renderen in de eerstvolgende begrotingsjaren. Daarmee worden programma's gefinancierd die jongeren in regio's met een jeugdwerkloosheid van meer dan 25 procent aan een job, stage of opleiding moeten helpen. Ook Belgische regio's krijgen middelen uit dat budget, zo stipte premier Elio Di Rupo aan. Hij verwees naar Brussel, Henegouwen en Luik. (Belga)

Tot dusver was in de Europese meerjarenbegroting tot 2020 een enveloppe van zes miljard euro gereserveerd voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Door het eerder op donderdag bereikte begrotingsakkoord, dat een maximale aanwending van ongebruikte fondsen voorziet, zal het beschikbare budget volgens Van Rompuy "substantieel" verhogen tot minstens acht miljard euro. De Europese leiders bekrachtigden ook hun voornemen om de beschikbare fondsen meteen vrij te maken en maximaal te laten renderen in de eerstvolgende begrotingsjaren. Daarmee worden programma's gefinancierd die jongeren in regio's met een jeugdwerkloosheid van meer dan 25 procent aan een job, stage of opleiding moeten helpen. Ook Belgische regio's krijgen middelen uit dat budget, zo stipte premier Elio Di Rupo aan. Hij verwees naar Brussel, Henegouwen en Luik. (Belga)