Dat er een akkoord is bereikt, toont aan dat iedereen beseft dat een Europese Unie zonder Groot-Brittannië zwakker zou staan op het wereldtoneel, aldus Loones. "Groot-Brittannië is de tweede grootste economie van de EU en draagt ongeveer 16 procent bij aan het totale BBP. Het is naast Frankrijk ook de enige Europese militaire grootmacht, wat hen op geopolitiek vlak erg belangrijk maakt". Het akkoord bevat enkele belangrijke hervormingen, zoals meer aandacht voor het concurrentievermogen en minder administratieve lasten voor ondernemingen. Een "rode kaart" ook die meer macht geeft aan nationale parlementen. En voor het eerst serieuze ingrepen in het vrij verkeer van EU-burgers om misbruiken aan te pakken. "Dit akkoord biedt ook mogelijkheden voor België, zoals het inperken van socialezekerheidsmigratie en het inperken van gezinsbijslagen voor kinderen die niet bij hun ouders wonen, maar in landen met een goedkopere levensstandaard", bepleit de N-VA-er. Loones betreurt wel dat het akkoord sterk focust op de plaats van Groot-Brittannië in de Europese Unie en minder op het realiseren van een efficiëntere Unie voor álle lidstaten. "Dat is een gemiste kans. Wie denkt dat de roep naar totale hervormingen voor een efficiëntere EU hiermee van de baan zijn, dwaalt. En wie denkt dat een evolutie naar een absoluut geïntegreerde Europese superstaat met het UK aan de zijlijn de weg vooruit is, negeert de realiteit." (Belga)

Dat er een akkoord is bereikt, toont aan dat iedereen beseft dat een Europese Unie zonder Groot-Brittannië zwakker zou staan op het wereldtoneel, aldus Loones. "Groot-Brittannië is de tweede grootste economie van de EU en draagt ongeveer 16 procent bij aan het totale BBP. Het is naast Frankrijk ook de enige Europese militaire grootmacht, wat hen op geopolitiek vlak erg belangrijk maakt". Het akkoord bevat enkele belangrijke hervormingen, zoals meer aandacht voor het concurrentievermogen en minder administratieve lasten voor ondernemingen. Een "rode kaart" ook die meer macht geeft aan nationale parlementen. En voor het eerst serieuze ingrepen in het vrij verkeer van EU-burgers om misbruiken aan te pakken. "Dit akkoord biedt ook mogelijkheden voor België, zoals het inperken van socialezekerheidsmigratie en het inperken van gezinsbijslagen voor kinderen die niet bij hun ouders wonen, maar in landen met een goedkopere levensstandaard", bepleit de N-VA-er. Loones betreurt wel dat het akkoord sterk focust op de plaats van Groot-Brittannië in de Europese Unie en minder op het realiseren van een efficiëntere Unie voor álle lidstaten. "Dat is een gemiste kans. Wie denkt dat de roep naar totale hervormingen voor een efficiëntere EU hiermee van de baan zijn, dwaalt. En wie denkt dat een evolutie naar een absoluut geïntegreerde Europese superstaat met het UK aan de zijlijn de weg vooruit is, negeert de realiteit." (Belga)