De Raad en het Europees Parlement bereikten vorige donderdag een akkoord over de modaliteiten van het coronacertificaat, dat vanaf 1 juli in heel Europa moet worden uitgerold en coronaveilig reizen mogelijk moet maken. De Europese leiders zullen het akkoord verwelkomen, maar moeten hun beleid nog op elkaar afstemmen. Zo is het essentieel dat ze elkaars certificaten automatisch erkennen. Voor de uitwerking van het politieke akkoord is het nog wachten op een formele aanbeveling van de Europese Commissie. Die zou er later deze week moeten komen, reden waarom in België het Overlegcomité dat voor aanstaande vrijdag gepland stond met een week is uitgesteld. Dat moet de verschillende regeringen iets meer tijd geven om de Belgische modaliteiten uit te werken. Er wordt in ieder geval niet aan getwijfeld dat ons land tijdig klaar zal zijn met zijn huiswerk. Ook het Europese klimaatbeleid staat op de agenda van de top, met een gedachtewisseling over de maatregelen die nodig zijn om tegen 2030 de netto uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% terug te dringen. In juli worden de wetgevende voorstellen van de Commissie verwacht om deze doelstelling in beleid om te zetten, maar volgens de ontwerpconclusies zouden de leiders de Commissie nogmaals op het hart drukken om rekening te houden met de ecologische, economische en sociale impact van de nieuwe reductiedoelstellingen. Premier Alexander De Croo zal in naam van België alvast pleiten voor een kostenefficiënte benadering. (Belga)

De Raad en het Europees Parlement bereikten vorige donderdag een akkoord over de modaliteiten van het coronacertificaat, dat vanaf 1 juli in heel Europa moet worden uitgerold en coronaveilig reizen mogelijk moet maken. De Europese leiders zullen het akkoord verwelkomen, maar moeten hun beleid nog op elkaar afstemmen. Zo is het essentieel dat ze elkaars certificaten automatisch erkennen. Voor de uitwerking van het politieke akkoord is het nog wachten op een formele aanbeveling van de Europese Commissie. Die zou er later deze week moeten komen, reden waarom in België het Overlegcomité dat voor aanstaande vrijdag gepland stond met een week is uitgesteld. Dat moet de verschillende regeringen iets meer tijd geven om de Belgische modaliteiten uit te werken. Er wordt in ieder geval niet aan getwijfeld dat ons land tijdig klaar zal zijn met zijn huiswerk. Ook het Europese klimaatbeleid staat op de agenda van de top, met een gedachtewisseling over de maatregelen die nodig zijn om tegen 2030 de netto uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% terug te dringen. In juli worden de wetgevende voorstellen van de Commissie verwacht om deze doelstelling in beleid om te zetten, maar volgens de ontwerpconclusies zouden de leiders de Commissie nogmaals op het hart drukken om rekening te houden met de ecologische, economische en sociale impact van de nieuwe reductiedoelstellingen. Premier Alexander De Croo zal in naam van België alvast pleiten voor een kostenefficiënte benadering. (Belga)