Slagen de Europese leiders erin om hun tegenstellingen over het asiel- en migratiebeleid te overbruggen? Het ziet er steeds meer naar uit. Om halfvier waren ze nog bezig met het doornemen van de voorliggende compromistekst, maar toch raakten enkele elementen al bekend. In de Europese lidstaten rond de Middellandse Zee zouden op relatief korte termijn 'controlecentra' of hotspots worden opgezet om op zee geredde migranten naartoe te brengen. Asielzoekers kunnen van daaruit overgebracht worden naar lidstaten die zich vrijwillig aanmelden. Het zullen ook die landen zijn, en dus niet langer de landen waar de migranten voet aan wal zetten, die verantwoordelijk worden voor de behandeling van de dossiers van de asielzoekers die ze laten overkomen. Dat de link tussen het land van aankomst en het land dat instaat voor de afhandeling van het asieldossier doorbroken wordt, was vooral voor Italië zeer belangrijk. Het idee om in landen buiten de Europese Unie 'regionale ontschepingsplatformen' op te richten om vluchtelingen en migranten van elkaar te scheiden, lijkt verworven, maar de 28 leiders beseffen dat de realisatie van zulke platformen heel wat voeten in de aarde zal hebben. Ook over de hervorming van de Dublin-verordening zou er een akkoord groeien. De Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Slovakije en Tsjechië) hameren erop dat die beslissing in consensus genomen moet worden en dat zij dus in geen geval buitenspel worden gezet. (Belga)

Slagen de Europese leiders erin om hun tegenstellingen over het asiel- en migratiebeleid te overbruggen? Het ziet er steeds meer naar uit. Om halfvier waren ze nog bezig met het doornemen van de voorliggende compromistekst, maar toch raakten enkele elementen al bekend. In de Europese lidstaten rond de Middellandse Zee zouden op relatief korte termijn 'controlecentra' of hotspots worden opgezet om op zee geredde migranten naartoe te brengen. Asielzoekers kunnen van daaruit overgebracht worden naar lidstaten die zich vrijwillig aanmelden. Het zullen ook die landen zijn, en dus niet langer de landen waar de migranten voet aan wal zetten, die verantwoordelijk worden voor de behandeling van de dossiers van de asielzoekers die ze laten overkomen. Dat de link tussen het land van aankomst en het land dat instaat voor de afhandeling van het asieldossier doorbroken wordt, was vooral voor Italië zeer belangrijk. Het idee om in landen buiten de Europese Unie 'regionale ontschepingsplatformen' op te richten om vluchtelingen en migranten van elkaar te scheiden, lijkt verworven, maar de 28 leiders beseffen dat de realisatie van zulke platformen heel wat voeten in de aarde zal hebben. Ook over de hervorming van de Dublin-verordening zou er een akkoord groeien. De Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Slovakije en Tsjechië) hameren erop dat die beslissing in consensus genomen moet worden en dat zij dus in geen geval buitenspel worden gezet. (Belga)