De onderhandelingen over de Brexit mogen dan wellicht "ingewikkeld en ook technisch en politiek zwaar zijn, de 27 EU-lidstaten mogen zich niet laten inpakken en zich laten afremmen in het voortzetten van het Europees project", zegt Michel. "De sterke convergentie over de aanpak en de methode was indrukwekkend", zegt de Belgische premier na afloop van de top, waar de 27 staatshoofden en regeringsleiders unaniem en snel de richtsnoeren voor de onderhandelingen met de Britten goedkeurden. Volgens Michel hebben de 27 leiders afgesproken om transparant te zijn tegen elkaar, om te vermijden dat er parallelle onderhandelingen zouden ontstaan. "Die eenheid is niet tegen Groot-Brittannië gericht, maar is voor het Europese project". Volgens Michel is er gekozen om vrij snel over de moeilijke kwesties te onderhandelen, om te vermijden dat deze later zouden "ontploffen". Een van die moeilijke kwesties is de factuur die de Britten moeten betalen. Michel zegt dat er zaterdag geen enkel bedrag is genoemd. De Belgische premier hoopt ook dat de EU zich niet uit zijn lood laat slaan door de Britse verkiezingen van 8 juni. Er is ook gesproken over de Europese agentschappen die momenteel in Londen gevestigd zijn. "De boodschap is duidelijk: we gaan die verhuizen", zegt Michel. Er is nog niet beslist naar waar die zouden verhuizen. Ons land is kandidaat om die te huisvesten (de drie gewesten zijn alvast kandidaat voor het geneesmiddelenagentschap, nvdr), maar de keuze is nog niet gemaakt. Er is enkel over een "rationele en objectieve" methode gesproken om die keuze te maken. Die methode wordt in juni goedgekeurd. (Belga)

De onderhandelingen over de Brexit mogen dan wellicht "ingewikkeld en ook technisch en politiek zwaar zijn, de 27 EU-lidstaten mogen zich niet laten inpakken en zich laten afremmen in het voortzetten van het Europees project", zegt Michel. "De sterke convergentie over de aanpak en de methode was indrukwekkend", zegt de Belgische premier na afloop van de top, waar de 27 staatshoofden en regeringsleiders unaniem en snel de richtsnoeren voor de onderhandelingen met de Britten goedkeurden. Volgens Michel hebben de 27 leiders afgesproken om transparant te zijn tegen elkaar, om te vermijden dat er parallelle onderhandelingen zouden ontstaan. "Die eenheid is niet tegen Groot-Brittannië gericht, maar is voor het Europese project". Volgens Michel is er gekozen om vrij snel over de moeilijke kwesties te onderhandelen, om te vermijden dat deze later zouden "ontploffen". Een van die moeilijke kwesties is de factuur die de Britten moeten betalen. Michel zegt dat er zaterdag geen enkel bedrag is genoemd. De Belgische premier hoopt ook dat de EU zich niet uit zijn lood laat slaan door de Britse verkiezingen van 8 juni. Er is ook gesproken over de Europese agentschappen die momenteel in Londen gevestigd zijn. "De boodschap is duidelijk: we gaan die verhuizen", zegt Michel. Er is nog niet beslist naar waar die zouden verhuizen. Ons land is kandidaat om die te huisvesten (de drie gewesten zijn alvast kandidaat voor het geneesmiddelenagentschap, nvdr), maar de keuze is nog niet gemaakt. Er is enkel over een "rationele en objectieve" methode gesproken om die keuze te maken. Die methode wordt in juni goedgekeurd. (Belga)