De commissie schaarde zich unaniem achter een akkoord dat de onderhandelaars gesloten hebben met hun collega's van de lidstaten. Van zodra de plenaire vergadering de tekst heeft goedgekeurd, kan hij in werking treden. De nieuwe verordening beoogt het voorkomen en indijken van dierziektes, vooral van ziektes die mogelijk overdraagbaar zijn op de mens, zoals het vogelgriepvirus, mond-en-klauwzeer en de Afrikaanse varkenspest. De nadruk wordt in de eerste plaats gelegd op een goede preventie, zoals het "voorzichtig, verantwoord gebruik" van medicijnen. De Europese Commissie krijgt de opdracht het gebruik van antibiotica in de gaten te houden en daar regelmatig over te rapporteren. Van zodra ziektes de kop opsteken waarvan verwacht mag worden dat ze een grote impact kunnen hebben op de volksgezondheid, de landbouwproductie of het dierenwelzijn, mag de Commissie noodmaatregelen treffen. In de nieuwe verordening wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende actoren - landbouwers, veehandelaars, dierenartsen, maar ook eigenaars van huisdieren - om het opduiken of de verspreiding van ziektes tegen te gaan. Van dierenartsen wordt verwacht dat ze de veehouders informeren over het probleem van resistentie. Het voltallige Europees Parlement stemt wellicht begin maart over de Europese wet. (Belga)

De commissie schaarde zich unaniem achter een akkoord dat de onderhandelaars gesloten hebben met hun collega's van de lidstaten. Van zodra de plenaire vergadering de tekst heeft goedgekeurd, kan hij in werking treden. De nieuwe verordening beoogt het voorkomen en indijken van dierziektes, vooral van ziektes die mogelijk overdraagbaar zijn op de mens, zoals het vogelgriepvirus, mond-en-klauwzeer en de Afrikaanse varkenspest. De nadruk wordt in de eerste plaats gelegd op een goede preventie, zoals het "voorzichtig, verantwoord gebruik" van medicijnen. De Europese Commissie krijgt de opdracht het gebruik van antibiotica in de gaten te houden en daar regelmatig over te rapporteren. Van zodra ziektes de kop opsteken waarvan verwacht mag worden dat ze een grote impact kunnen hebben op de volksgezondheid, de landbouwproductie of het dierenwelzijn, mag de Commissie noodmaatregelen treffen. In de nieuwe verordening wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende actoren - landbouwers, veehandelaars, dierenartsen, maar ook eigenaars van huisdieren - om het opduiken of de verspreiding van ziektes tegen te gaan. Van dierenartsen wordt verwacht dat ze de veehouders informeren over het probleem van resistentie. Het voltallige Europees Parlement stemt wellicht begin maart over de Europese wet. (Belga)