EU4Health is een onderdeel van het herstelplan waarmee de Unie zich een weg uit de crisis wil banen. De onderhandelingen over het programma konden afgeklopt worden nadat vorige week het licht op groen is gezet voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelprogramma. Dat gebeurde op de Europese top. In plaats van het budget van 9,4 miljard euro dat de Commissie in mei voorstelde, landden het Europees Parlement en de Raad op 5,1 miljard euro. De lidstaten gingen stevig op de rem staan, maar het eindresultaat is nog altijd elf keer hoger dan de 450 miljoen van het huidige programma. EU4Health moet de gezondheidszorg in de lidstaten ondersteunen en Europa beter bestand maken tegen grensoverschrijdende dreigingen als de coronapandemie. Ook het crisismanagement moet beter. Meer algemeen gaat er meer geld naar kankerbehandeling, ziektepreventie en Europese ondersteuning voor het aanleggen van voorraden beschermingsmateriaal op nationaal niveau. Ook zullen medisch personeel, gezondheidswerkers en andere hulpverleners makkelijker ingezet kunnen worden in crisisgebieden. "EU4Health zal ons beter voorbereiden op crisissituaties, ons toelaten grensoverschrijdende dreigingen voor onze gezondheid beter te managen en de gezondheidszorg in heel de EU versterken", reageert Europees commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides op het akkoord. De hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement, de Roemeen Cristian-Silviu Busoi, is tevreden dat er reserves zullen kunnen worden aangelegd van medisch materiaal, essentiële medicijnen, vaccins en andere producten die ingezet kunnen worden bij een gezondheidscrisis. "Het was cruciaal dat we het budget konden optrekken van 1,7 miljard euro (zoals de lidstaten hadden voorgesteld, red.) naar 5,1 miljard", zegt hij. Voor de lidstaten werden de onderhandelingen gevoerd door de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn. Hij ziet in het akkoord het bewijs van de Europese vastberadenheid om zijn burgers te beschermen. "Dit programma, met zijn budget en toepassingsgebied, geeft onze Unie de middelen en de capaciteit om ons beter voor te bereiden op en om te gaan met nieuwe crisissen." (Belga)

EU4Health is een onderdeel van het herstelplan waarmee de Unie zich een weg uit de crisis wil banen. De onderhandelingen over het programma konden afgeklopt worden nadat vorige week het licht op groen is gezet voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelprogramma. Dat gebeurde op de Europese top. In plaats van het budget van 9,4 miljard euro dat de Commissie in mei voorstelde, landden het Europees Parlement en de Raad op 5,1 miljard euro. De lidstaten gingen stevig op de rem staan, maar het eindresultaat is nog altijd elf keer hoger dan de 450 miljoen van het huidige programma. EU4Health moet de gezondheidszorg in de lidstaten ondersteunen en Europa beter bestand maken tegen grensoverschrijdende dreigingen als de coronapandemie. Ook het crisismanagement moet beter. Meer algemeen gaat er meer geld naar kankerbehandeling, ziektepreventie en Europese ondersteuning voor het aanleggen van voorraden beschermingsmateriaal op nationaal niveau. Ook zullen medisch personeel, gezondheidswerkers en andere hulpverleners makkelijker ingezet kunnen worden in crisisgebieden. "EU4Health zal ons beter voorbereiden op crisissituaties, ons toelaten grensoverschrijdende dreigingen voor onze gezondheid beter te managen en de gezondheidszorg in heel de EU versterken", reageert Europees commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides op het akkoord. De hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement, de Roemeen Cristian-Silviu Busoi, is tevreden dat er reserves zullen kunnen worden aangelegd van medisch materiaal, essentiële medicijnen, vaccins en andere producten die ingezet kunnen worden bij een gezondheidscrisis. "Het was cruciaal dat we het budget konden optrekken van 1,7 miljard euro (zoals de lidstaten hadden voorgesteld, red.) naar 5,1 miljard", zegt hij. Voor de lidstaten werden de onderhandelingen gevoerd door de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn. Hij ziet in het akkoord het bewijs van de Europese vastberadenheid om zijn burgers te beschermen. "Dit programma, met zijn budget en toepassingsgebied, geeft onze Unie de middelen en de capaciteit om ons beter voor te bereiden op en om te gaan met nieuwe crisissen." (Belga)