De lidstaten hebben kunnen bekomen dat de Europese hulp voor de minstbedeelden in 2012 en 2013 mogelijk wordt via het budget van het Algemene Landbouwbeleid, zo gaven federaal landbouwminister Sabine Laruelle (MR) en haar Waalse collega Benoît Lutgen aan na de Europese Raad voor Landbouwministers. "Wat een opluchting", stelden ze in een mededeling. Ook Vlaams Landbouwminister Kris Peeters is "verheugd" dat het dossier gedeblokkeerd is. Een minderheid van de lidstaten - Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken en Tsjechië - wilde de steun schrappen. Maandagmorgen was Duitsland bereid in te stemmen met een overgangsmaatregel om te vermijden dat een aantal Europese hulporganisaties in financiële problemen zouden komen. De voorwaarde was daarbij dat het programma op termijn zou gestopt worden. Volgens de Laruelle en Lutgen kan de voedselsteun voor armen vanaf 2014 gefinancierd worden door het Europese beleid inzake sociale cohesie. Het programma bestaat reeds sinds 1987 en kan rekenen op een half miljard euro Europese steun of één euro per inwoner. Jaarlijks kunnen duizenden vrijwilligersorganisaties in totaal 400.000 ton verdelen aan 18 miljoen kansarmen in 20 Europese landen. In België draaien de voedselbanken voor de helft op de Europese steun. Dit jaar ontvangt ons land 110.000 euro voor de aankoop van voedsel. (OSN)

De lidstaten hebben kunnen bekomen dat de Europese hulp voor de minstbedeelden in 2012 en 2013 mogelijk wordt via het budget van het Algemene Landbouwbeleid, zo gaven federaal landbouwminister Sabine Laruelle (MR) en haar Waalse collega Benoît Lutgen aan na de Europese Raad voor Landbouwministers. "Wat een opluchting", stelden ze in een mededeling. Ook Vlaams Landbouwminister Kris Peeters is "verheugd" dat het dossier gedeblokkeerd is. Een minderheid van de lidstaten - Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken en Tsjechië - wilde de steun schrappen. Maandagmorgen was Duitsland bereid in te stemmen met een overgangsmaatregel om te vermijden dat een aantal Europese hulporganisaties in financiële problemen zouden komen. De voorwaarde was daarbij dat het programma op termijn zou gestopt worden. Volgens de Laruelle en Lutgen kan de voedselsteun voor armen vanaf 2014 gefinancierd worden door het Europese beleid inzake sociale cohesie. Het programma bestaat reeds sinds 1987 en kan rekenen op een half miljard euro Europese steun of één euro per inwoner. Jaarlijks kunnen duizenden vrijwilligersorganisaties in totaal 400.000 ton verdelen aan 18 miljoen kansarmen in 20 Europese landen. In België draaien de voedselbanken voor de helft op de Europese steun. Dit jaar ontvangt ons land 110.000 euro voor de aankoop van voedsel. (OSN)