In het kader van de klimaatakkoorden van Parijs hebben de EU-lidstaten zich voorgenomen om tegen 2030 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het verplicht hen onder meer om aan het einde van het decennium 32,5 procent efficiënter met energie om te springen. Nu de Commissie met enige maanden vertraging zowat alle nationale energie- en klimaatplannen heeft ontvangen, stelde Simson vast dat er nog steeds een kloof gaapt tussen de gemeenschappelijke Europese doelstelling en de concrete beleidsplannen van de hoofdsteden. Uit een eerste evaluatie blijkt een kloof van drie procentpunt voor de primaire energieconsumptie en 3,2 procentpunt voor de finale energieconsumptie. "In vergelijking met de eerste ontwerpplannen is er al verbetering, maar de kloof blijft substantieel", zei Simson. Op vlak van hernieuwbare energie lijken de lidstaten wel op schema te zitten. Afgaande op de nationale plannen gaat de Commissie ervan uit dat de Europese Unie tegen 2030 meer dan 32 procent van haar finale energieconsumptie uit hernieuwbare energiebronnen zal kunnen halen. Enkel Ierland heeft nog geen definitief plan ingediend. Na de zomer gaat de Commissie gedetailleerde evaluaties publiceren. In september op Europees niveau, en in oktober per lidstaat. In september moet de Commissie ook aangeven hoe ze in het kader van de Green Deal de klimaatdoelstellingen voor 2030 wil aanscherpen: van 40 naar 50 en mogelijk 55 procent. (Belga)

In het kader van de klimaatakkoorden van Parijs hebben de EU-lidstaten zich voorgenomen om tegen 2030 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het verplicht hen onder meer om aan het einde van het decennium 32,5 procent efficiënter met energie om te springen. Nu de Commissie met enige maanden vertraging zowat alle nationale energie- en klimaatplannen heeft ontvangen, stelde Simson vast dat er nog steeds een kloof gaapt tussen de gemeenschappelijke Europese doelstelling en de concrete beleidsplannen van de hoofdsteden. Uit een eerste evaluatie blijkt een kloof van drie procentpunt voor de primaire energieconsumptie en 3,2 procentpunt voor de finale energieconsumptie. "In vergelijking met de eerste ontwerpplannen is er al verbetering, maar de kloof blijft substantieel", zei Simson. Op vlak van hernieuwbare energie lijken de lidstaten wel op schema te zitten. Afgaande op de nationale plannen gaat de Commissie ervan uit dat de Europese Unie tegen 2030 meer dan 32 procent van haar finale energieconsumptie uit hernieuwbare energiebronnen zal kunnen halen. Enkel Ierland heeft nog geen definitief plan ingediend. Na de zomer gaat de Commissie gedetailleerde evaluaties publiceren. In september op Europees niveau, en in oktober per lidstaat. In september moet de Commissie ook aangeven hoe ze in het kader van de Green Deal de klimaatdoelstellingen voor 2030 wil aanscherpen: van 40 naar 50 en mogelijk 55 procent. (Belga)