De Europese lidstaten hadden de hervorming op diplomatiek niveau al bekrachtigd, maar deden dat nu ook formeel. Negentien EU-landen stemden voor, zes - Nederland, Italië, Finland, Zweden, Polen en Luxemburg - tegen en drie - waaronder België - onthielden zich. Daarmee is de hervorming van het auteursrecht nu officieel een feit, al is het op de volledige omzetting in nationale wetgeving naar schatting nog twee jaar wachten. De hervorming moet de wetgeving rond auteursrecht aanpassen aan het digitale tijdperk. De huidige regels dateren uit 2001, toen internetreuzen als YouTube of Facebook niet bestonden. Toch had de hervorming heel wat voeten in de aarde. De grote internetbedrijven zijn fervente tegenstanders, omdat het nieuwe auteursrecht volgens hen een inperking van de vrije uitwisseling van online informatie betekent. Vooral het artikel 13 - in de finale versie is dat artikel 17 geworden - was felbevochten. Dat houdt in dat giganten als YouTube of Facebook aansprakelijk zijn voor hun gebruikers als die auteursrechtelijk beschermde muzieknummers of videoclips delen. Het is dan aan de platforms zelf om nog voor de upload te verifiëren of de inhoud in strijd is met de regels op auteursrecht. Volgens critici kan dat systeem niet werken, omdat de automatische software die de hele boel moet filteren ook legale posts onterecht zou kunnen blokkeren. Ook voor nieuwsmedia verandert een en ander. Platformen als Google News, die nieuws van andere websites samenbrengen, moeten de uitgevers van dat nieuws binnenkort een vergoeding betalen. (Belga)

De Europese lidstaten hadden de hervorming op diplomatiek niveau al bekrachtigd, maar deden dat nu ook formeel. Negentien EU-landen stemden voor, zes - Nederland, Italië, Finland, Zweden, Polen en Luxemburg - tegen en drie - waaronder België - onthielden zich. Daarmee is de hervorming van het auteursrecht nu officieel een feit, al is het op de volledige omzetting in nationale wetgeving naar schatting nog twee jaar wachten. De hervorming moet de wetgeving rond auteursrecht aanpassen aan het digitale tijdperk. De huidige regels dateren uit 2001, toen internetreuzen als YouTube of Facebook niet bestonden. Toch had de hervorming heel wat voeten in de aarde. De grote internetbedrijven zijn fervente tegenstanders, omdat het nieuwe auteursrecht volgens hen een inperking van de vrije uitwisseling van online informatie betekent. Vooral het artikel 13 - in de finale versie is dat artikel 17 geworden - was felbevochten. Dat houdt in dat giganten als YouTube of Facebook aansprakelijk zijn voor hun gebruikers als die auteursrechtelijk beschermde muzieknummers of videoclips delen. Het is dan aan de platforms zelf om nog voor de upload te verifiëren of de inhoud in strijd is met de regels op auteursrecht. Volgens critici kan dat systeem niet werken, omdat de automatische software die de hele boel moet filteren ook legale posts onterecht zou kunnen blokkeren. Ook voor nieuwsmedia verandert een en ander. Platformen als Google News, die nieuws van andere websites samenbrengen, moeten de uitgevers van dat nieuws binnenkort een vergoeding betalen. (Belga)