In de conclusies staat voorlopig dat de inspanningen om een terugtrekkingsakkoord af te sluiten "opgevoerd" moeten worden zodat het op de dag van de brexit - 30 maart 2019 - in werking kan treden. De staatshoofden en regeringsleiders maken zich vooral zorgen om het uitblijven van duidelijke vooruitgang met betrekking tot de Ierse grenskwestie. Tegelijk wil de EU dat er sneller werk wordt gemaakt van de politieke verklaring die aan het brexit-akkoord moet worden gehecht en die de basis moet vormen van de toekomstige Brits-Europese relaties. Londen wordt eens te meer om meer duidelijkheid gevraagd. De Britse regering zou pas in juli voorstellen hoe zij de samenwerking met de EU na de brexit ziet. (Belga)

In de conclusies staat voorlopig dat de inspanningen om een terugtrekkingsakkoord af te sluiten "opgevoerd" moeten worden zodat het op de dag van de brexit - 30 maart 2019 - in werking kan treden. De staatshoofden en regeringsleiders maken zich vooral zorgen om het uitblijven van duidelijke vooruitgang met betrekking tot de Ierse grenskwestie. Tegelijk wil de EU dat er sneller werk wordt gemaakt van de politieke verklaring die aan het brexit-akkoord moet worden gehecht en die de basis moet vormen van de toekomstige Brits-Europese relaties. Londen wordt eens te meer om meer duidelijkheid gevraagd. De Britse regering zou pas in juli voorstellen hoe zij de samenwerking met de EU na de brexit ziet. (Belga)