De staatshoofden en regeringsleiders van de landen die 60 jaar na de ondertekening van het Verdrag van Rome een doorstart willen maken met de EU, komen zaterdag in de Italiaanse hoofdstad bijeen. Wegens de aangekondigde Brexit blijft de Britse premier Theresa May weg van de feestelijkheden. De 27 andere leiders zullen er een verklaring aannemen over de weg die de EU moet inslaan. Dat Europa 'met verschillende snelheden' moet kunnen werken, is een concept dat de tekst heeft gehaald, zo bevestigde een goede bron aan Belga. Landen die op bepaalde terreinen hun samenwerking willen versterken als een consensus onder de 27 onmogelijk blijkt, moeten dat kunnen doen. Verschillende Oost-Europese landen stonden in eerste instantie weigerachtig tegenover de notie omdat ze vreesden dat zij de facto tot tweederangslidstaten zouden worden gedegradeerd. Maar maandag werd dan toch een akkoord bereikt over een formulering die ook voor de Visegradlanden (Slovakije, Tsjechië, Hongarije en Polen) aanvaardbaar is. "We zullen samen handelen, waar nodig met verschillende snelheden en intensiteit, terwijl we in dezelfde richting bewegen, zoals we ook in het verleden gedaan hebben, overeenkomstig de verdragen, en de deur openhouden voor wie wil meedoen", luidt de Nederlandse vertaling van de cruciale paragraaf in de verklaring van Rome. "Onze Unie is onverdeeld en onverdeelbaar." (Belga)

De staatshoofden en regeringsleiders van de landen die 60 jaar na de ondertekening van het Verdrag van Rome een doorstart willen maken met de EU, komen zaterdag in de Italiaanse hoofdstad bijeen. Wegens de aangekondigde Brexit blijft de Britse premier Theresa May weg van de feestelijkheden. De 27 andere leiders zullen er een verklaring aannemen over de weg die de EU moet inslaan. Dat Europa 'met verschillende snelheden' moet kunnen werken, is een concept dat de tekst heeft gehaald, zo bevestigde een goede bron aan Belga. Landen die op bepaalde terreinen hun samenwerking willen versterken als een consensus onder de 27 onmogelijk blijkt, moeten dat kunnen doen. Verschillende Oost-Europese landen stonden in eerste instantie weigerachtig tegenover de notie omdat ze vreesden dat zij de facto tot tweederangslidstaten zouden worden gedegradeerd. Maar maandag werd dan toch een akkoord bereikt over een formulering die ook voor de Visegradlanden (Slovakije, Tsjechië, Hongarije en Polen) aanvaardbaar is. "We zullen samen handelen, waar nodig met verschillende snelheden en intensiteit, terwijl we in dezelfde richting bewegen, zoals we ook in het verleden gedaan hebben, overeenkomstig de verdragen, en de deur openhouden voor wie wil meedoen", luidt de Nederlandse vertaling van de cruciale paragraaf in de verklaring van Rome. "Onze Unie is onverdeeld en onverdeelbaar." (Belga)