Het hof boog zich over de zaak van een Oostenrijkse werkgever die een jonge Bulgaarse een tiental uur per week als chauffeur in dienst wilde nemen, tegen een loon van 349 euro bruto per maand. De studente zou 's nachts leveringen moeten afwerken in Wenen. De Oostenrijkse autoriteiten weigerden echter toestemming te geven, aangezien de quota voor buitenlandse werkkrachten in de regio rond Wenen al ruimschoots overschreden waren. EU-werknemers als buitenlanders beschouwen kan niet vanwege de eenheidsmarkt, maar voor Roemenië en Bulgarije werd een overgangsperiode ingevoerd. Niettemin oordeelt het Europees Hof dat die afwijking niet toelaat de toegang tot studentenjobs te beperken. Een uitspraak die meteen voor de hele Unie geldt. (WAE)

Het hof boog zich over de zaak van een Oostenrijkse werkgever die een jonge Bulgaarse een tiental uur per week als chauffeur in dienst wilde nemen, tegen een loon van 349 euro bruto per maand. De studente zou 's nachts leveringen moeten afwerken in Wenen. De Oostenrijkse autoriteiten weigerden echter toestemming te geven, aangezien de quota voor buitenlandse werkkrachten in de regio rond Wenen al ruimschoots overschreden waren. EU-werknemers als buitenlanders beschouwen kan niet vanwege de eenheidsmarkt, maar voor Roemenië en Bulgarije werd een overgangsperiode ingevoerd. Niettemin oordeelt het Europees Hof dat die afwijking niet toelaat de toegang tot studentenjobs te beperken. Een uitspraak die meteen voor de hele Unie geldt. (WAE)