Sinds de coronacrisis begin dit jaar uitbrak, werken de Europese landen met reisbeperkingen in een poging de verspreiding van het virus in te perken. De verschillende maatregelen per land leiden echter tot verwarring over welke verplaatsingen nu al dan niet toegelaten zijn en welke regels van toepassing zijn. Onder de lidstaten is er nu echter "brede steun" voor een voorstel om met een gemeenschappelijk COVID-kaart te werken, zegt een woordvoerder van het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie. Op de kaart zullen elk Europees land en elke regio op dezelfde, uniforme manier worden ingekleurd. Bij meer dan 50 besmettingen per 100.000 personen over een periode van twee weken én minstens 4% positieve coronatesten zou het desbetreffende land als 'hoog risico' beschouwd worden en rood worden ingekleurd. Bij meer dan 150 nieuwe gevallen per 100.000 personen wordt het land sowieso als hoogrisicozone ingeschaald. Waar minder besmettingen worden vastgesteld, zal code oranje of code groen van kracht zijn. Code groen zou betekenen dat er geen reisbeperkingen naar het land of de regio in kwestie opgelegd mogen worden. Dinsdag zouden de EU-ministers de COVID-kaart - strikt genomen een aanbeveling - moeten goedkeuren. Minder duidelijk is wat de maatregelen zijn die aan elke kleurcode verbonden worden, zoals verplichte testen, quarantainemaatregelen of inreisbeperkingen. Het gaat om een nationale bevoegdheid. In het ontwerpakkoord zoals het nu voorligt, staat daarom dat "de lidstaten zich moeten blijven inspannen om de duur van quarantaine/zelf-isolatie en mogelijke vervangende maatregelen te coördineren". (Belga)

Sinds de coronacrisis begin dit jaar uitbrak, werken de Europese landen met reisbeperkingen in een poging de verspreiding van het virus in te perken. De verschillende maatregelen per land leiden echter tot verwarring over welke verplaatsingen nu al dan niet toegelaten zijn en welke regels van toepassing zijn. Onder de lidstaten is er nu echter "brede steun" voor een voorstel om met een gemeenschappelijk COVID-kaart te werken, zegt een woordvoerder van het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie. Op de kaart zullen elk Europees land en elke regio op dezelfde, uniforme manier worden ingekleurd. Bij meer dan 50 besmettingen per 100.000 personen over een periode van twee weken én minstens 4% positieve coronatesten zou het desbetreffende land als 'hoog risico' beschouwd worden en rood worden ingekleurd. Bij meer dan 150 nieuwe gevallen per 100.000 personen wordt het land sowieso als hoogrisicozone ingeschaald. Waar minder besmettingen worden vastgesteld, zal code oranje of code groen van kracht zijn. Code groen zou betekenen dat er geen reisbeperkingen naar het land of de regio in kwestie opgelegd mogen worden. Dinsdag zouden de EU-ministers de COVID-kaart - strikt genomen een aanbeveling - moeten goedkeuren. Minder duidelijk is wat de maatregelen zijn die aan elke kleurcode verbonden worden, zoals verplichte testen, quarantainemaatregelen of inreisbeperkingen. Het gaat om een nationale bevoegdheid. In het ontwerpakkoord zoals het nu voorligt, staat daarom dat "de lidstaten zich moeten blijven inspannen om de duur van quarantaine/zelf-isolatie en mogelijke vervangende maatregelen te coördineren". (Belga)