Het aantal buitenlanders in België ligt hoger dan het gemiddelde van de hele EU. In de 27 landen van de EU samen zijn er 32,5 miljoen mensen, of 6,5% van alle inwoners samen, die niet in hun geboorteland wonen. Ruim twee derde van de buitenlanders in de EU - 20,2 miljoen mensen - komt van buiten de Unie. In ons land is het net omgekeerd: twee derde van de buitenlanders komt van een ander EU-land. Luxemburg, Ierland, Cyprus, Slovakije en Hongarije verkeren in hetzelfde geval. De grootste groep buitenlanders in België zijn de Italianen (15,7%), gevolgd door de Fransen (13,3%), Nederlanders (12,7%), Marokkanen (7,8%) en Spanjaarden (4,3%). Luxemburg is de lidstaat met het hoogste aandeel buitenlanders (43%), gevolgd door Letland (17,4%), Estland, Cyprus (beide 15,9%), Spanje (12,3%) en Oostenrijk (10,5%). In absolute cijfers huisvesten de grote "oude" EU-landen Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk de meeste buitenlanders. (MUA)

Het aantal buitenlanders in België ligt hoger dan het gemiddelde van de hele EU. In de 27 landen van de EU samen zijn er 32,5 miljoen mensen, of 6,5% van alle inwoners samen, die niet in hun geboorteland wonen. Ruim twee derde van de buitenlanders in de EU - 20,2 miljoen mensen - komt van buiten de Unie. In ons land is het net omgekeerd: twee derde van de buitenlanders komt van een ander EU-land. Luxemburg, Ierland, Cyprus, Slovakije en Hongarije verkeren in hetzelfde geval. De grootste groep buitenlanders in België zijn de Italianen (15,7%), gevolgd door de Fransen (13,3%), Nederlanders (12,7%), Marokkanen (7,8%) en Spanjaarden (4,3%). Luxemburg is de lidstaat met het hoogste aandeel buitenlanders (43%), gevolgd door Letland (17,4%), Estland, Cyprus (beide 15,9%), Spanje (12,3%) en Oostenrijk (10,5%). In absolute cijfers huisvesten de grote "oude" EU-landen Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk de meeste buitenlanders. (MUA)