Het verhandelen van illegaal gekapt hout en afgeleide producten is verboden, maar zowel de lidstaten als de Europese Commissie laten volgens de Rekenkamer steken vallen bij de handhaving van deze Europese verordening. Aardobservatiegegevens, kaarten en gegeotagde foto's bieden bijvoorbeeld enorme mogelijkheden om grote gebieden kostenefficiënt te monitoren, maar de Commissie maakt er niet consequent gebruik van. Het rapport wijst ook op de bescheiden Europese uitgaven voor bosbeheer. Slechts een fractie van de Europese landbouwbudgetten is voorbehouden voor bosbouw, en de financiering is vooral gericht op het behoud, eerder dan herstel. Bij bepaalde bebossingsmaatregelen stelden de auditeurs ook vast dat er te veel aan monocultuur werd gedaan. Een combinatie van soorten zou volgens hen beter zijn voor de biodiversiteit en voor weerstand tegen stormen, droogtes en plagen. Het maakt dat de maatregelen slechts een beperkt effect hebben op de biodiversiteit en de klimaatveerkracht van bossen. "Bossen kunnen de rol van belangrijke koolstofputten vervullen die ons helpen de effecten van de klimaatverandering terug te dringen, zoals bosbranden, stormen, droogtes en afnemende biodiversiteit, maar alleen wanneer zij in goede staat zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie en de lidstaten om meer actie te ondernemen om te zorgen voor veerkrachtige bossen", stelt Samo Jereb van de Europese Rekenkamer. (Belga)

Het verhandelen van illegaal gekapt hout en afgeleide producten is verboden, maar zowel de lidstaten als de Europese Commissie laten volgens de Rekenkamer steken vallen bij de handhaving van deze Europese verordening. Aardobservatiegegevens, kaarten en gegeotagde foto's bieden bijvoorbeeld enorme mogelijkheden om grote gebieden kostenefficiënt te monitoren, maar de Commissie maakt er niet consequent gebruik van. Het rapport wijst ook op de bescheiden Europese uitgaven voor bosbeheer. Slechts een fractie van de Europese landbouwbudgetten is voorbehouden voor bosbouw, en de financiering is vooral gericht op het behoud, eerder dan herstel. Bij bepaalde bebossingsmaatregelen stelden de auditeurs ook vast dat er te veel aan monocultuur werd gedaan. Een combinatie van soorten zou volgens hen beter zijn voor de biodiversiteit en voor weerstand tegen stormen, droogtes en plagen. Het maakt dat de maatregelen slechts een beperkt effect hebben op de biodiversiteit en de klimaatveerkracht van bossen. "Bossen kunnen de rol van belangrijke koolstofputten vervullen die ons helpen de effecten van de klimaatverandering terug te dringen, zoals bosbranden, stormen, droogtes en afnemende biodiversiteit, maar alleen wanneer zij in goede staat zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie en de lidstaten om meer actie te ondernemen om te zorgen voor veerkrachtige bossen", stelt Samo Jereb van de Europese Rekenkamer. (Belga)