In december 2017 verlengde de Europese Commissie de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat bevatten, het actieve bestanddeel van de bekende pesticide Roundup. De goedkeuring betekende niet dat er automatisch pesticiden met glyfosaat op de markt konden blijven komen. Die vergunningen zijn nog steeds een zaak voor de lidstaten. Omdat het Brussels hoofdstedelijk gewest al in november 2016 het gebruik van pesticiden met glyfosaat had verboden, trok het naar het Europees Hof in Luxemburg om de uitvoeringsverordening van de Commissie te laten vernietigen. Dat beroep tot nietigverklaring werd vorig jaar door het Gerecht van de Europese Unie - een onderdeel van het EU-Hof - echter niet-ontvankelijk verklaard omdat Brussel "niet rechtstreeks werd geraakt" door de Europese toelating. Tegen die beslissing van het Gerecht heeft Brussel hoger beroep aangetekend, maar ook die voorziening is nu afgewezen - ook al had de advocaat-generaal aan het Hof eerder anders geoordeeld. Het Brussels gewest is er niet in geslaagd aan te tonen dat het "rechtstreeks en individueel werd geraakt", is donderdag ook het oordeel van het Hof van Justitie. Het argument dat de Europese toelating "een risico" met zich zou meebrengen voor het Brusselse verbod op glyfosaathoudende pesticiden, kan niet worden hardgemaakt. Daarmee is er een definitief einde gekomen aan de Europese procedure van het Brussel gewest. (Belga)

In december 2017 verlengde de Europese Commissie de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat bevatten, het actieve bestanddeel van de bekende pesticide Roundup. De goedkeuring betekende niet dat er automatisch pesticiden met glyfosaat op de markt konden blijven komen. Die vergunningen zijn nog steeds een zaak voor de lidstaten. Omdat het Brussels hoofdstedelijk gewest al in november 2016 het gebruik van pesticiden met glyfosaat had verboden, trok het naar het Europees Hof in Luxemburg om de uitvoeringsverordening van de Commissie te laten vernietigen. Dat beroep tot nietigverklaring werd vorig jaar door het Gerecht van de Europese Unie - een onderdeel van het EU-Hof - echter niet-ontvankelijk verklaard omdat Brussel "niet rechtstreeks werd geraakt" door de Europese toelating. Tegen die beslissing van het Gerecht heeft Brussel hoger beroep aangetekend, maar ook die voorziening is nu afgewezen - ook al had de advocaat-generaal aan het Hof eerder anders geoordeeld. Het Brussels gewest is er niet in geslaagd aan te tonen dat het "rechtstreeks en individueel werd geraakt", is donderdag ook het oordeel van het Hof van Justitie. Het argument dat de Europese toelating "een risico" met zich zou meebrengen voor het Brusselse verbod op glyfosaathoudende pesticiden, kan niet worden hardgemaakt. Daarmee is er een definitief einde gekomen aan de Europese procedure van het Brussel gewest. (Belga)