De Europese Commissie was dit voorjaar naar het Europese Hof getrokken om de daling van de pensioenleeftijd van 70 tot 62 jaar te bestrijden. Volgens haar was de Hongaarse maatregel strijdig met het non-discriminatiebeginsel. Het Hof volgt die redenering. Volgens het arrest is de daling van de pensioenleeftijd "een niet te rechtvaardigen leeftijdsdiscriminatie" en "niet evenredig aan het doel om de pensioenleeftijd binnen de overheidssector op één lijn te brengen". De vervroegde pensionering moest volgens de Hongaarse oppositie de weg vrijmaken voor de benoeming van rechters die nauw aanleunen bij de conservatieve regering van premier Viktor Orban. Ook elders in Europa maakte men zich grote zorgen over maatregelen die de controle van Orban over instellingen als het gerecht en de centrale bank zouden versterken. Door de vervroegde pensionering dreigden volgens de Commissie meer dan 270 rechters te moeten vertrekken. Dat is tien procent van het totale aantal rechters in het land. In juli annuleerde het grondwettelijke hof in Hongarije de wet reeds gedeeltelijk. De automatische pensionering op 62 jaar werd geschrapt. Intussen zijn er volgens de ngo TASZ wel al ruim 200 rechters vertrokken. (ERIC FEFERBERG)

De Europese Commissie was dit voorjaar naar het Europese Hof getrokken om de daling van de pensioenleeftijd van 70 tot 62 jaar te bestrijden. Volgens haar was de Hongaarse maatregel strijdig met het non-discriminatiebeginsel. Het Hof volgt die redenering. Volgens het arrest is de daling van de pensioenleeftijd "een niet te rechtvaardigen leeftijdsdiscriminatie" en "niet evenredig aan het doel om de pensioenleeftijd binnen de overheidssector op één lijn te brengen". De vervroegde pensionering moest volgens de Hongaarse oppositie de weg vrijmaken voor de benoeming van rechters die nauw aanleunen bij de conservatieve regering van premier Viktor Orban. Ook elders in Europa maakte men zich grote zorgen over maatregelen die de controle van Orban over instellingen als het gerecht en de centrale bank zouden versterken. Door de vervroegde pensionering dreigden volgens de Commissie meer dan 270 rechters te moeten vertrekken. Dat is tien procent van het totale aantal rechters in het land. In juli annuleerde het grondwettelijke hof in Hongarije de wet reeds gedeeltelijk. De automatische pensionering op 62 jaar werd geschrapt. Intussen zijn er volgens de ngo TASZ wel al ruim 200 rechters vertrokken. (ERIC FEFERBERG)