De vrijstelling zal gelden voor commerciële vluchten van en naar landen buiten de EU - op enkele uitzonderingen na. Met die geste wil Europa de onderhandelingen binnen de ICAO, de internationale organisatie voor burgerluchtvaart, over een mondiale invoering van een taks op de uitstoot van broeikasgassen alle kansen geven. Normaal gaat de vrijstelling in wanneer de beslissing definitief bekrachtigd is. Dat zou voor het einde van april moeten gebeuren. De ICAO-vergadering die een doorbraak moet opleveren vindt in september plaats. (JDH)

De vrijstelling zal gelden voor commerciële vluchten van en naar landen buiten de EU - op enkele uitzonderingen na. Met die geste wil Europa de onderhandelingen binnen de ICAO, de internationale organisatie voor burgerluchtvaart, over een mondiale invoering van een taks op de uitstoot van broeikasgassen alle kansen geven. Normaal gaat de vrijstelling in wanneer de beslissing definitief bekrachtigd is. Dat zou voor het einde van april moeten gebeuren. De ICAO-vergadering die een doorbraak moet opleveren vindt in september plaats. (JDH)