De VS eisen al sinds de terroristische aanslagen van 11 september inzage in de boekingssystemen van maatschappijen die op Amerikaanse luchthavens vliegen. De Amerikaanse autoriteiten screenen de gegevens in deze databestanden om aanslagen te voorkomen en verdachten van terrorisme en zware misdaden op te sporen en te vervolgen. In 2007 sloten Amerikanen en Europeanen al een akkoord over de bescherming van de privacy bij de behandeling van deze gegevens, maar op aansturen van het Europees Parlement moesten beide partijen opnieuw aan de onderhandelingstafel aanschuiven. De Commissie maakt zich sterk dat het resultaat, dat donderdag is geparafeerd, een meerwaarde biedt. De Amerikanen mogen de gegevens enkel aanwenden voor misdaden waarop minstens drie jaar gevangenisstraf staat. Kleine delicten worden dus uitgesloten. Ook zijn ze verplicht de data en de analyses ervan te delen met de Europese autoriteiten. Voorts moeten de VS gegevens na zes maanden anonimiseren en na vijf jaar in een slapende databank onderbrengen. Voor terrorisme mogen de gegevens vijftien jaar bijgehouden worden. Passagiers moeten ook toegang krijgen tot hun gegevens in Amerikaanse databanken. Om te vermijden dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor illegale profiling is het ook verboden om negatieve beslissingen te nemen uitsluitend op basis van de geautomatiseerde verwerking van gegevens. Er moet altijd een natuurlijke persoon bij betrokken zijn, zo stelt de Commissie. De overeenkomst bevat volgens de mededeling ook strikte voorwaarden voor het gebruik van gevoelige informatie waaruit bijvoorbeeld de godsdienstige overtuiging of seksuele geaardheid van passagiers blijkt. De maatschappijen moeten de Amerikaanse autoriteiten voorzien van negentien 'gegevenselementen', zoals de namen van de passagiers, de reisroutes en de plaats waar zij hun biljetten hebben gekocht. (PVO)

De VS eisen al sinds de terroristische aanslagen van 11 september inzage in de boekingssystemen van maatschappijen die op Amerikaanse luchthavens vliegen. De Amerikaanse autoriteiten screenen de gegevens in deze databestanden om aanslagen te voorkomen en verdachten van terrorisme en zware misdaden op te sporen en te vervolgen. In 2007 sloten Amerikanen en Europeanen al een akkoord over de bescherming van de privacy bij de behandeling van deze gegevens, maar op aansturen van het Europees Parlement moesten beide partijen opnieuw aan de onderhandelingstafel aanschuiven. De Commissie maakt zich sterk dat het resultaat, dat donderdag is geparafeerd, een meerwaarde biedt. De Amerikanen mogen de gegevens enkel aanwenden voor misdaden waarop minstens drie jaar gevangenisstraf staat. Kleine delicten worden dus uitgesloten. Ook zijn ze verplicht de data en de analyses ervan te delen met de Europese autoriteiten. Voorts moeten de VS gegevens na zes maanden anonimiseren en na vijf jaar in een slapende databank onderbrengen. Voor terrorisme mogen de gegevens vijftien jaar bijgehouden worden. Passagiers moeten ook toegang krijgen tot hun gegevens in Amerikaanse databanken. Om te vermijden dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor illegale profiling is het ook verboden om negatieve beslissingen te nemen uitsluitend op basis van de geautomatiseerde verwerking van gegevens. Er moet altijd een natuurlijke persoon bij betrokken zijn, zo stelt de Commissie. De overeenkomst bevat volgens de mededeling ook strikte voorwaarden voor het gebruik van gevoelige informatie waaruit bijvoorbeeld de godsdienstige overtuiging of seksuele geaardheid van passagiers blijkt. De maatschappijen moeten de Amerikaanse autoriteiten voorzien van negentien 'gegevenselementen', zoals de namen van de passagiers, de reisroutes en de plaats waar zij hun biljetten hebben gekocht. (PVO)