Commissaris voor Werkgelegenheid Laszlo Andor stelde zijn maatregelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken vandaag voor. Jongeren in crisistijden opnieuw aan het werk krijgen, kost geld, geeft Andor toe. Maar hen buiten de arbeidsmarkt houden, is nog duurder. Cijfers van 2011 tonen aan dat de totale kostprijs van jongeren zonder werk, opleiding of stage voor heel Europa 153 miljard euro bedraagt. In België kost de jongerenwerkloosheid jaarlijks 5,2 miljard euro, of 1,42 procent van het bbp. Een van de pistes die Andor naar voren schuift, is de invoering van een jeugdgarantieregeling. Die bestaat al in Finland en Oostenrijk. In België bedroeg de jongerenwerkloosheid afgelopen september 18,0 procent. Het gaat om alle 15- tot 24-jarigen die geen school (meer) lopen maar wel arbeidsgeschikt zijn. Het percentage jongeren dat geen werk heeft maar ook geen onderwijs of opleiding geniet, bedroeg 11,8 procent. (ANA)

Commissaris voor Werkgelegenheid Laszlo Andor stelde zijn maatregelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken vandaag voor. Jongeren in crisistijden opnieuw aan het werk krijgen, kost geld, geeft Andor toe. Maar hen buiten de arbeidsmarkt houden, is nog duurder. Cijfers van 2011 tonen aan dat de totale kostprijs van jongeren zonder werk, opleiding of stage voor heel Europa 153 miljard euro bedraagt. In België kost de jongerenwerkloosheid jaarlijks 5,2 miljard euro, of 1,42 procent van het bbp. Een van de pistes die Andor naar voren schuift, is de invoering van een jeugdgarantieregeling. Die bestaat al in Finland en Oostenrijk. In België bedroeg de jongerenwerkloosheid afgelopen september 18,0 procent. Het gaat om alle 15- tot 24-jarigen die geen school (meer) lopen maar wel arbeidsgeschikt zijn. Het percentage jongeren dat geen werk heeft maar ook geen onderwijs of opleiding geniet, bedroeg 11,8 procent. (ANA)