Het totale prijskaartje van de 48,5 kilometer lange weg loopt op tot 232,43 miljoen euro. Ruim drie kwart is dus voor rekening van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, één van de drie fondsen die samen het belangrijkste instrument vormen van de solidariteit binnen de Europese Unie. De weg moet de noordelijke regio Aktio linken aan de westerse noord-zuid-as in het land. "Het gaat om een symbolisch infrastructuurproject dat de Griekse economie ten goede zal komen", aldus bevoegd eurocommissaris Johannes Hahn. Hij ziet bovendien "onmiddellijke werkgelegenheidskansen" voor de Griekse bevolking. In zijn entourage maakt men gewag van een duizendtal banen. De Europese Commissie lijstte eind vorig jaar samen met de Griekse autoriteiten 181 prioritaire projecten op. Twaalf grote projecten op die lijst zijn al op de rails gezet. Recentste voorbeeld was de renovatie van bepaalde elektrische spoorlijnen. (Helene Rogers)

Het totale prijskaartje van de 48,5 kilometer lange weg loopt op tot 232,43 miljoen euro. Ruim drie kwart is dus voor rekening van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, één van de drie fondsen die samen het belangrijkste instrument vormen van de solidariteit binnen de Europese Unie. De weg moet de noordelijke regio Aktio linken aan de westerse noord-zuid-as in het land. "Het gaat om een symbolisch infrastructuurproject dat de Griekse economie ten goede zal komen", aldus bevoegd eurocommissaris Johannes Hahn. Hij ziet bovendien "onmiddellijke werkgelegenheidskansen" voor de Griekse bevolking. In zijn entourage maakt men gewag van een duizendtal banen. De Europese Commissie lijstte eind vorig jaar samen met de Griekse autoriteiten 181 prioritaire projecten op. Twaalf grote projecten op die lijst zijn al op de rails gezet. Recentste voorbeeld was de renovatie van bepaalde elektrische spoorlijnen. (Helene Rogers)