Al decennia bestaan plannen voor een eengemaakt Europees patent. De discussie zat muurvast, tot 25 lidstaten vorig jaar beslisten om samen een patent te ontwikkelen, Italië en Spanje bleven aan de kant staan. Intussen is het dossier helemaal rond. Of toch bijna. Er rest nog onenigheid over één punt: waar komt de hoofdzetel van het octrooigerecht, dat geschillen rond het patent moet beslechten? Het gerecht zal bestaan uit een gerecht van eerste aanleg en een hof van beroep. Zowel Duitsland, Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk claimt de zetel van de centrale afdeling van het gerecht van eerste aanleg. Ondanks herhaalde oproepen om een einde te maken aan de onenigheid, onder meer door Commissievoorzitter Barroso en Europees Raadsvoorzitter Van Rompuy, werd woensdag op een nieuwe ministeriële vergadering alweer geen akkoord gevonden. Ole Sohn, de Deense minister die de vergadering voorzat, blijft naar eigen zeggen optimistisch. "We hebben gezegd dat we tegen eind juni een akkoord willen bereiken, we hebben dus nog 31 dagen." Wellicht trekt Van Rompuy het dossier naar zich toe en zal op de Europese top van 28 en 29 juni de knoop worden doorgehakt. Bedrijven die nu in heel Europa een patent willen aanvragen, betalen daar in totaal om en bij de 36.000 euro voor. In de VS kost een patent 2.000 euro, bracht Ole Sohn in herinnering. Een eengemaakt Europees patent werkt dat concurrentieverschil weg. "Elke dag die verloren gaat (met discussiëren over het octrooigerecht, nvdr), kost de industrie meer geld." (GEJ)

Al decennia bestaan plannen voor een eengemaakt Europees patent. De discussie zat muurvast, tot 25 lidstaten vorig jaar beslisten om samen een patent te ontwikkelen, Italië en Spanje bleven aan de kant staan. Intussen is het dossier helemaal rond. Of toch bijna. Er rest nog onenigheid over één punt: waar komt de hoofdzetel van het octrooigerecht, dat geschillen rond het patent moet beslechten? Het gerecht zal bestaan uit een gerecht van eerste aanleg en een hof van beroep. Zowel Duitsland, Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk claimt de zetel van de centrale afdeling van het gerecht van eerste aanleg. Ondanks herhaalde oproepen om een einde te maken aan de onenigheid, onder meer door Commissievoorzitter Barroso en Europees Raadsvoorzitter Van Rompuy, werd woensdag op een nieuwe ministeriële vergadering alweer geen akkoord gevonden. Ole Sohn, de Deense minister die de vergadering voorzat, blijft naar eigen zeggen optimistisch. "We hebben gezegd dat we tegen eind juni een akkoord willen bereiken, we hebben dus nog 31 dagen." Wellicht trekt Van Rompuy het dossier naar zich toe en zal op de Europese top van 28 en 29 juni de knoop worden doorgehakt. Bedrijven die nu in heel Europa een patent willen aanvragen, betalen daar in totaal om en bij de 36.000 euro voor. In de VS kost een patent 2.000 euro, bracht Ole Sohn in herinnering. Een eengemaakt Europees patent werkt dat concurrentieverschil weg. "Elke dag die verloren gaat (met discussiëren over het octrooigerecht, nvdr), kost de industrie meer geld." (GEJ)