De Standaard en Het Nieuwsblad hadden maandag bericht over de verplichte sanering. Volgens de kranten is in de grond ongeveer vijftig milligram asbest per kilogram gevonden, vijf keer meer dan aangewezen, maar wel nog beduidend onder de alarmdrempel van honderd milligram. Het deel van de beek waar de eerste vaststellingen werden gedaan, werd in het voorjaar reeds volledig gesaneerd, conform de afspraken met OVAM (fase 1). "De nu aangekondigde sanering (fase 2) kadert in het plan van aanpak en zal in overleg met OVAM in het najaar uitgevoerd worden. Eternit engageert zich, net zoals in het verleden, om in samenspraak met de bevoegde autoriteiten steeds de nodige maatregelen te nemen", aldus het bedrijf. Eternit wijst er verder op dat er "op geen enkel moment een gevaar is geweest voor de volksgezondheid". Een onafhankelijk expertisebureau, Fibrecount, heeft reeds verschillende luchtmetingen uitgevoerd en er werden geen asbestvezels aangetroffen in de stalen. "Alle meldingen werden grondig behandeld en waar nodig werd het aanwezige asbestafval veilig en professioneel verwijderd. Indien iemand toch nog asbestafval zou aantreffen in zijn oprit of tuinpad kan hij OVAM op de hoogte brengen die dan indien noodzakelijk, de gewenste maatregelen kan nemen", besluit Eternit. (KAV)

De Standaard en Het Nieuwsblad hadden maandag bericht over de verplichte sanering. Volgens de kranten is in de grond ongeveer vijftig milligram asbest per kilogram gevonden, vijf keer meer dan aangewezen, maar wel nog beduidend onder de alarmdrempel van honderd milligram. Het deel van de beek waar de eerste vaststellingen werden gedaan, werd in het voorjaar reeds volledig gesaneerd, conform de afspraken met OVAM (fase 1). "De nu aangekondigde sanering (fase 2) kadert in het plan van aanpak en zal in overleg met OVAM in het najaar uitgevoerd worden. Eternit engageert zich, net zoals in het verleden, om in samenspraak met de bevoegde autoriteiten steeds de nodige maatregelen te nemen", aldus het bedrijf. Eternit wijst er verder op dat er "op geen enkel moment een gevaar is geweest voor de volksgezondheid". Een onafhankelijk expertisebureau, Fibrecount, heeft reeds verschillende luchtmetingen uitgevoerd en er werden geen asbestvezels aangetroffen in de stalen. "Alle meldingen werden grondig behandeld en waar nodig werd het aanwezige asbestafval veilig en professioneel verwijderd. Indien iemand toch nog asbestafval zou aantreffen in zijn oprit of tuinpad kan hij OVAM op de hoogte brengen die dan indien noodzakelijk, de gewenste maatregelen kan nemen", besluit Eternit. (KAV)