Een stappenplan moet ervoor zorgen dat de Vlaming zuinig omspringt met kraantjeswater. "Aan de ene kant willen we verspilling tegengaan door bijvoorbeeld lekken op te sporen", zegt Schauvliege. "Maar we willen ook meer water hergebruiken door afvalwater te zuiveren." Als er problemen opduiken moet de overheid sneller ingrijpen. Lokale overheden kunnen burgers vandaag al verbaliseren als ze bij schaarste slordig omspringen met drinkwater. In het 4-fasig escalatieschema zal dat verbod van kracht gaan vanaf de oranje fase (waarbij niet-essentieel waterverbruik wordt afgeraden). "Er kan opgetreden worden", zegt Schauvliege daarover. De maatregel kan bestraft worden met geldboetes en zelfs gevangenisstraffen. "Veel mensen beseffen niet dat we in een regio leven met tekort aan drinkwater. We rekenen op de medewerking van de burger". Om te vermijden dat het zo ver komt, wordt ingezet op lopende infrastructuurwerken. Bestaande renovatieprojecten, zoals het waterproductiecentrum in Eeklo (goed voor 500.000 m3 drinkwater/jaar en een nieuw waterproductiecentrum in Vlakenhof (goed voor 12.000 m3 drinkwater/dag) moeten het wateraanbod op peil houden. Er komt ook grondwaterwinning in de regio Tongeren. Maar ook onderzoek naar innovatieve oplossingen zoals decentrale opslag van regenwater en hergebruik van afvalwater van industrie kunnen de reserves aandikken. In het plan worden nieuwe zoetwatervoorraden gecreëerd en wordt brak kanaalwater in Oostende ontzild. (Belga)

Een stappenplan moet ervoor zorgen dat de Vlaming zuinig omspringt met kraantjeswater. "Aan de ene kant willen we verspilling tegengaan door bijvoorbeeld lekken op te sporen", zegt Schauvliege. "Maar we willen ook meer water hergebruiken door afvalwater te zuiveren." Als er problemen opduiken moet de overheid sneller ingrijpen. Lokale overheden kunnen burgers vandaag al verbaliseren als ze bij schaarste slordig omspringen met drinkwater. In het 4-fasig escalatieschema zal dat verbod van kracht gaan vanaf de oranje fase (waarbij niet-essentieel waterverbruik wordt afgeraden). "Er kan opgetreden worden", zegt Schauvliege daarover. De maatregel kan bestraft worden met geldboetes en zelfs gevangenisstraffen. "Veel mensen beseffen niet dat we in een regio leven met tekort aan drinkwater. We rekenen op de medewerking van de burger". Om te vermijden dat het zo ver komt, wordt ingezet op lopende infrastructuurwerken. Bestaande renovatieprojecten, zoals het waterproductiecentrum in Eeklo (goed voor 500.000 m3 drinkwater/jaar en een nieuw waterproductiecentrum in Vlakenhof (goed voor 12.000 m3 drinkwater/dag) moeten het wateraanbod op peil houden. Er komt ook grondwaterwinning in de regio Tongeren. Maar ook onderzoek naar innovatieve oplossingen zoals decentrale opslag van regenwater en hergebruik van afvalwater van industrie kunnen de reserves aandikken. In het plan worden nieuwe zoetwatervoorraden gecreëerd en wordt brak kanaalwater in Oostende ontzild. (Belga)